หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ที่ให้ทางสายให้อาหาร สำหรับผู้ป่วยทั่วไป (10/04/2015)
อ่าน 70 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ผ้าพิมพ์ รพ.ราชบุรี) (10/04/2015)
อ่าน 89 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา INSULIN GLARGINE PRE-FILLED PEN 100 IU./ML (10/04/2015)
อ่าน 138 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) (10/04/2015)
อ่าน 79 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 216 ล.ปรับปรุงปี 29 จำนวน 12 ห้องเรียน (10/04/2015)
อ่าน 86 ครั้ง
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง) (10/04/2015)
อ่าน 111 ครั้ง
ซื้อที่ดินเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารศูนย์ไปรษณีย์ราชบุรีโดยวิธีพิเศษ (10/04/2015)
อ่าน 206 ครั้ง
จำหน่ายพัสดุชำรุด ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี (07/04/2015)
อ่าน 143 ครั้ง
สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (07/04/2015)
อ่าน 65 ครั้ง
สอบราคาซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมไมค์รวมค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (07/04/2015)
อ่าน 61 ครั้ง
การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ครั้งที่ 2) (01/04/2015)
อ่าน 100 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา PHENYTOIN 50 MG./ML 5 ML INJ. (01/04/2015)
อ่าน 103 ครั้ง
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ (01/04/2015)
อ่าน 70 ครั้ง
สอบราคาจ้างลานกีฬาอเนกประสงค์(กรมพลศึกษา) (27/03/2015)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (27/03/2015)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (27/03/2015)
อ่าน 89 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ (27/03/2015)
อ่าน 57 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อเครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 20 เตียง จำนวน 1 ชุด (25/03/2015)
อ่าน 64 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (25/03/2015)
อ่าน 66 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร (ครั้งที่ 2) (24/03/2015)
อ่าน 83 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 [95] 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี