หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา TICAGRELOR 90 MG.TABLET (24/03/2015)
อ่าน 704 ครั้ง
สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง ของโรงพยาบาลราชบุรี (24/03/2015)
อ่าน 40 ครั้ง
สอบราคาจ้างซ่อมแซมปูพื้นหินขัด บานเลื่อนประตูสแตนเลส (24/03/2015)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตหลักเขตที่ดิน (24/03/2015)
อ่าน 61 ครั้ง
สอบราคาจ้างก่อสร้างบล็อก คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 3 (24/03/2015)
อ่าน 52 ครั้ง
สอบราคาโครงการสอบราคาพัฒนาและปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ 1-6 ตำบลหัวโพ (24/03/2015)
อ่าน 55 ครั้ง
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 อาคารผู้ป่วยศัลยกรรมของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก (24/03/2015)
อ่าน 55 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี (23/03/2015)
อ่าน 46 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (18/03/2015)
อ่าน 55 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด(ศูนย์รักษ์เคหะ) จำนวน 8 คน เป็นเวลา 8 เดือน (18/03/2015)
อ่าน 64 ครั้ง
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (18/03/2015)
อ่าน 54 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่น/นาที (18/03/2015)
อ่าน 66 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (18/03/2015)
อ่าน 51 ครั้ง
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (18/03/2015)
อ่าน 65 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2 (18/03/2015)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2 (17/03/2015)
อ่าน 75 ครั้ง
สอบราคาปรับปรุงระบบปรับอากาศ (17/03/2015)
อ่าน 96 ครั้ง
สอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลแบบ ฟ.1/42 (17/03/2015)
อ่าน 149 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (16/03/2015)
อ่าน 48 ครั้ง
เรือนจำกลางราชบุรีขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด (16/03/2015)
อ่าน 121 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 [96] 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี