หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี (16/03/2015)
อ่าน 75 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ 44 ยูนิต เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น โรงพยาบาลราชบุรี (13/03/2015)
อ่าน 64 ครั้ง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์ที่มิใช่การแพทย์ที่ชำรุดใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2557 (13/03/2015)
อ่าน 64 ครั้ง
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก (12/03/2015)
อ่าน 72 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (12/03/2015)
อ่าน 78 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างอาคารศาลจังหวัดราชบุรี (12/03/2015)
อ่าน 72 ครั้ง
สอบราคาซื้อพัดลมระบายอากาศ (12/03/2015)
อ่าน 70 ครั้ง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ (12/03/2015)
อ่าน 61 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา ENOXAPARIN SODIUM 60 MG./0.6 ML INU. (11/03/2015)
อ่าน 84 ครั้ง
ขายตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะของทางราชการ จำนวน 1 รายการ (11/03/2015)
อ่าน 140 ครั้ง
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ (11/03/2015)
อ่าน 70 ครั้ง
สอบราคาซื้อไข่ไรน้ำเค็ม(ไข่อาร์ทีเมียกระป๋อง) (11/03/2015)
อ่าน 122 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาพัฒนาสิ่งแวดล้อมวัดมหาธาตุวรวิหาร (11/03/2015)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาจ้างลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา) (11/03/2015)
อ่าน 336 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างบูรณะโบราณสถานวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร (11/03/2015)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการในโรงเรียนมัธยมศึกษา (10/03/2015)
อ่าน 55 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (10/03/2015)
อ่าน 44 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(หลังคาเชื่อมระหว่างอาคารเรียน) (06/03/2015)
อ่าน 40 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำนวนประมาณ 60,000 กิโลกรัม เป็นเวลา 12 เดือน (06/03/2015)
อ่าน 65 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำถุงบรรจุภัณฑ์พร้อมพิมพ์ตราสัญลักษณ์ (06/03/2015)
อ่าน 349 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [97] 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี