หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) ในระบบ e-GP โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกร่าง (05/03/2015)
อ่าน 38 ครั้ง
การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) ในระบบ e-GP โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งมะเซอย่อ (05/03/2015)
อ่าน 37 ครั้ง
การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) ในระบบ e-GP (05/03/2015)
อ่าน 42 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม (ครั้งที่2) (05/03/2015)
อ่าน 33 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา (ครั้งที่ 2) (05/03/2015)
อ่าน 42 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ (05/03/2015)
อ่าน 33 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา (05/03/2015)
อ่าน 72 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนม์มายุครบ 60 พรรษา (05/03/2015)
อ่าน 41 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมทักษะกระบวนเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (03/03/2015)
อ่าน 48 ครั้ง
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการในโรงเรียนมัธยมศึกษา (03/03/2015)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา DIOSMIN 450 MG./TOTAL FLAVONOIDES 500 MG. TABLET (27/02/2015)
อ่าน 73 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมา งานจ้างเหมาติดตั้งและวางท่อประปาสำหรับบริษัท นีโอ แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด โครงการแกรนด์วิลล์ ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี (27/02/2015)
อ่าน 336 ครั้ง
สอบราคาจ้างสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงอาคารเรียน สปช 105/29 สองหลังและอาคารเรียนแบบวันครู (27/02/2015)
อ่าน 53 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (27/02/2015)
อ่าน 75 ครั้ง
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน (20/02/2015)
อ่าน 66 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (20/02/2015)
อ่าน 64 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิชาการวิทยาศาสตร์กายภาพ ดาราศาสตร์ (20/02/2015)
อ่าน 48 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชุบรีสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (20/02/2015)
อ่าน 47 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ 3 (20/02/2015)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 8 เครื่อง (20/02/2015)
อ่าน 53 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [98] 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี