หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
อบต.ห้วยไผ่สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (20/02/2015)
อ่าน 583 ครั้ง
สอบราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ขนาด 630 MA จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขทะเบียน 2-1500 –SR-03 ผลิตภัณฑ์ TOSHIBA Serial No. E2613417 ID 2613417 ID 31426 ประเทศญี่ปุ่นของกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลราชบุรี (16/02/2015)
อ่าน 50 ครั้ง
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (12/02/2015)
อ่าน 75 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 4 รายการ (12/02/2015)
อ่าน 79 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (12/02/2015)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 318 ล. / 26 (อาคาร 3) (11/02/2015)
อ่าน 76 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ และ ห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อาคารเรียน 3 (11/02/2015)
อ่าน 64 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสื่อการเรียนรู้และธนาคารโรงเรียน (11/02/2015)
อ่าน 70 ครั้ง
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ และ ห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อาคารเรียน 3 (11/02/2015)
อ่าน 61 ครั้ง
ขายทอดตลาด ซากพัสดุชำรุด (11/02/2015)
อ่าน 96 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน อาคาร 106 ต. (ห้องปฏิบัติการโครงงานวอทยาศาสตร์ ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ห้องปฏิบัติการสุขศึกษา พลศึกษา และห้องส่งเสริมอาชีพ) (10/02/2015)
อ่าน 83 ครั้ง
การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ในระบบ e – GP (09/02/2015)
อ่าน 53 ครั้ง
การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ในระบบ e – GP (09/02/2015)
อ่าน 60 ครั้ง
การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ในระบบ e – GP (09/02/2015)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องนุ่งห่มสำหรับผู้ต้องขัง ชาย – หญิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (09/02/2015)
อ่าน 122 ครั้ง
การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2558 (09/02/2015)
อ่าน 106 ครั้ง
ประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ Multi Slice (Multi Slice Computerized Tomography) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (06/02/2015)
อ่าน 90 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จำนวน 1 หน่วย (ศาลจังหวัดราชบุรี) บ้านพักผู้พิพากษาจำนวน 3 หน่วย (ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี) และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ จำนวน 6 หน่วย (ศาลจังหวัดราชบุรี) พร้อมสิ่งก่อสร้ (06/02/2015)
อ่าน 57 ครั้ง
ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (PACS) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (04/02/2015)
อ่าน 91 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (03/02/2015)
อ่าน 82 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 [99] 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี