หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (03/02/2015)
อ่าน 50 ครั้ง
สอบราคาซื้อเหล็กโครงสร้างและวัสดุอื่น (03/02/2015)
อ่าน 56 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ (03/02/2015)
อ่าน 51 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่องแซมบ้านพักครูแบบกรมสามัญ (02/02/2015)
อ่าน 94 ครั้ง
สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่ / 49 (02/02/2015)
อ่าน 113 ครั้ง
สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล (29/01/2015)
อ่าน 46 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (28/01/2015)
อ่าน 39 ครั้ง
เรือนจำกลางเขาบินสอบราคาซื้อเครื่องกรองน้ำ (28/01/2015)
อ่าน 94 ครั้ง
เรือนจำกลางเขาบินสอบราคาซื้อพัดลมระบายอากาศ (28/01/2015)
อ่าน 51 ครั้ง
สอบราคาจ้างตกแต่งภายใน สำนักงานแห่งใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ (28/01/2015)
อ่าน 86 ครั้ง
สอบราคาจัดจ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด(Infusion Pump) จำนวน 132 เครื่อง (28/01/2015)
อ่าน 50 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูงขนาด 250 ลบ.ม./ชม. พร้อมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด ส.สระยายโสม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (26/01/2015)
อ่าน 52 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการจัดการน้ำสะอาด การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (26/01/2015)
อ่าน 55 ครั้ง
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ครั้งที่ 2 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (26/01/2015)
อ่าน 56 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (26/01/2015)
อ่าน 43 ครั้ง
ประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำ (ท่อเมน) ประปา PE (PN16) (SDR11) ขนาด dia 140 มม. ตั้งแต่บริเวณปากคลองแคระ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุราษฎร์ ถึงสุดเขตเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีกา (26/01/2015)
สอบราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เครื่องนอนและผ้าห่ม) (26/01/2015)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณถนนเลียบคลองส่งน้ำไผ่ขวางฝั่งซ้าย ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี (23/01/2015)
อ่าน 74 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งมาตรฐานวัดน้ำหลักขนาด 300 มม. ชนิด Electromagnetic กปภ. สาขาพนมทวน (สถานีจ่ายน้ำสำนักงาน) (23/01/2015)
อ่าน 50 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักขนาด 150 มม. ชนิด Electromagnetic และชุดส่งข้อมูล Data loger กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช (สถานีจ่ายน้ำ สนง.) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช (23/01/2015)
อ่าน 60 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 [100] 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี