หน้าหลัก >> AEC กับราชบุรี

AEC กับราชบุรี
1.ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
อ่าน 61 ครั้ง
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
อ่าน 397 ครั้ง
ประชาคมอาเซียน
7 วิชาชีพที่เปิดเสรีในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อ่าน 82 ครั้ง
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน(AEC)
อ่าน 63 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดสัมมนาภาครัฐและเอกชน ในหลักสูตร รู้เขา(พม่า) รู้เรา (ไทย)
จังหวัดราชบุรีเร่งพัฒนาอุตสาหกรรม/ส่งเสริมการค้าในประเทศอาเซียน
จังหวัดราชบุรีจัดสัมมนาโครงการวิจัยแนวทางมาตรการในการเตรียมความพร้อมต่อการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
จังหวัดราชบุรีจัดสัมมนาภาครัฐและเอกชน ในหลักสูตร รู้เขา(พม่า) รู้เรา (ไทย)
พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรีจัดเสวนา“ชี้ช่องมองทวาย”เพิ่มศักยภาพการค้าและรองรับ AEC
จังหวัดราชบุรีจัดสัมมนา การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แก่ทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับ AEC
จังหวัดราชบุรีจัดการการประชุมสัมมนาเครือข่ายการท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมรองรับ AEC
รองปลัดกระทรวงมหาดไทยบรรยายพิเศษการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนแก่นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
หอการค้าจังหวัดราชบุรีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย..สู่การค้าชายแดนไทย-พม่า
จังหวัดราชบุรีเร่งพัฒนาอุตสาหกรรม/ส่งเสริมการค้าในประเทศอาเซียน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2]
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี