หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองจิก สนับสนุนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ.19-3-006 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/09/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 1 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ.14-3-035 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/09/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่สับปะรด ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี รหัสโครงกร รบ. 14-3-010 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (28/09/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านบัวประจันต์ หมู่ที่ 2 ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ.13-3-009 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/09/2020)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25/09/2020)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25/09/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยแห้ง หมู่ที่ 3,4,11,12,14,15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ.14-4-413 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/09/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยท่าเคย หมู่ที่ 2,6,14 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ.14-4-412 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/09/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำวังส้มป่อย ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ.14-4-242/1ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/09/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยป่าถล่ม หมู่ที่ 6 ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.20-4-500 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/09/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยหนองไม้แก่น ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ตำบลห้วยลึก (22/09/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองไก่เถื่อน-อ่างขื่อ ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) (22/09/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำตะเพิน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ.14-4-535 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/09/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหินดาดทอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ.14-4-531 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/09/2020)
เทศบาลตำบลบัวงามประกาศขายทอดตลาด (16/09/2020)
ประกวดราคาจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (14/09/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านผู้ใหญ่ประกอบ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/09/2020)
ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุดของโรงพยาบาลโพธาราม (03/09/2020)
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน)จำนวน 2 รายการ เลขที่ สชป.13/ค.77/2563 (03/09/2020)
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ (27/08/2020)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี