หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาคราชบุรีขายทอดตลาด (30/07/2019)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาล เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25/07/2019)
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาการจัดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามภาคตะวันตก ภายใต้ชื่องานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามประมงรวมใจภักดิ์ ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09/07/2019)
ประกาศประมูลขายทอดตลาดอาคารอำนวยการหลังเก่า (อาคารตึกเหลือง) โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (05/07/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ปฏิบัติงานที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรีกลุ่มงานการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01/07/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(ผงหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล K YOCERA ECOSYS M4125idn ขาว-ดำ) (01/07/2019)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานดำเนินการปลูกป่าทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/06/2019)
จังหวัดราชบุรีจำหน่ายหุ้นของกระทรวงพาณิชย์ใน บริษัท ราชบุรีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด (25/06/2019)
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ประมูลเช่าห้องสุขาสาธารณะศาลเจ้าแม่บ้านโป่ง (18/06/2019)
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ประมูลเช่าห้องสุขาสาธารณะตลาดสดเทศบาล (18/06/2019)
ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานดำเนินการปลูกป่าทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10/06/2019)
ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานดำเนินการปลูกป่าทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10/06/2019)
เทศบาลตำบลดอนทราย ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 2) (06/06/2019)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 92 รายการ (3 กลุ่ม) (06/06/2019)
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรีขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (04/06/2019)
ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานดำเนินการปลูกป่าทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (04/06/2019)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานดำเนินการปลูกป่าทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/05/2019)
ประมูลเช่าที่ดินของเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ (30/05/2019)
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ (28/05/2019)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซม ปรับปรุงถนนและเส้นทางจราจรภายในเขตเทศบาล ถนนคลองแสงอรุณราษฎร์ ช่วงออกริมคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/05/2019)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี