หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณชุมชนวัดรางกระทุ่ม ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี (23/01/2015)
อ่าน 56 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า (23/01/2015)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 3 (23/01/2015)
อ่าน 63 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเวชภัณฑ์ (23/01/2015)
อ่าน 66 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (แบบสร้างเอง) (22/01/2015)
อ่าน 63 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้งของสถาบันการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมด้านสวัสดิการสังคม (22/01/2015)
อ่าน 76 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการจัดการน้ำสะอาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (22/01/2015)
อ่าน 61 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (22/01/2015)
อ่าน 64 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (22/01/2015)
อ่าน 52 ครั้ง
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (22/01/2015)
อ่าน 52 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาจัดหางานและปรับปรุงเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย จังหวัดราชบุรี เลขที่ E ชป.รบ.จ.4/2558 (22/01/2015)
อ่าน 54 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ (Portable - ray) พร้อมแผ่นแปลงสัญญาณเป็นดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (20/01/2015)
อ่าน 64 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (19/01/2015)
อ่าน 40 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานย้ายแนวท่อบริเวณคลองหลวงเดิมบางจดกับคลองคอกกระบือ หมู่ที่ 1 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร (19/01/2015)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจ่ายแก๊สคลอรีน สถานีผลิตน้ำสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง (19/01/2015)
อ่าน 48 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณ ซอยข้างร้านอาหารวันดี ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง (19/01/2015)
อ่าน 44 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักขนาด 300 มม. ชนิด Electromagnetic และชุดส่งข้อมูล Data loger พร้อมเปลี่ยนท่อ – อุปกรณ์การติดตั้ง ของ กปภ.สาขาปากท่อ(สถานีจ่ายน้ำหนองส้ม-ดอนทราย) (19/01/2015)
อ่าน 35 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูงขนาด 150 ลบ.ม./ชม.พร้อมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด ส.สวนผึ้ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง (19/01/2015)
อ่าน 43 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (19/01/2015)
อ่าน 54 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟถนนพร้อมระบบกระจายเสียง หมู่ที่ 5 ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (19/01/2015)
อ่าน 45 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [101] 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี