หน้าหลัก >> ข่าวเด่นราชบุรี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นราชบุรี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นราชบุรี

จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล (11/11/2016)
อ่าน 697 ครั้ง
มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เตรียมมอบของแก่ราษฎรผู้ประสบภัยและประสบปัญหาสังคมในพื้นที่อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (10/11/2016)
มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เตรียมมอบของแก่ราษฎรผู้ประสบภัยและประสบปัญหาสังคมในพื้นที่อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
อ่าน 381 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (09/11/2016)
จังหวัดราชบุรีประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
อ่าน 257 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีประชุมเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามมติ ครม. (09/11/2016)
จังหวัดราชบุรีประชุมเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามมติ ครม.
อ่าน 381 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่สัตว์เลี้ยงถูกน้ำท่วม (08/11/2016)
จังหวัดราชบุรีให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่สัตว์เลี้ยงถูกน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอโพธาราม
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรทุกชนชั้น ทำให้ทนายความหนุ่มที่ป่วยอาการหนัก กลับมาใช้ชีวิตดั่งคนปกติเหมือนได้ชีวิตใหม่ (08/11/2016)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรทุกชนชั้น ทำให้ทนายความหนุ่มที่ป่วยอาการหนัก กลับมาใช้ชีวิตดั่งคนปกติเหมือนได้ชีวิตใหม่
จังหวัดราชบุรีเตรียมนำพสกนิกรชาวราชบุรีเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (08/11/2016)
จังหวัดราชบุรีเตรียมนำพสกนิกรชาวราชบุรีเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรวม 4 วันๆละ 750 คน ประกอบด้วยวันที่ 12 พฤศจิกายน วันที่ 1และ 20 ธันวาคม 2559 และวันที่ 8 มกราคม 2560
อ่าน 3174 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรม “ราชบุรี ทำดีเพื่อพ่อ” (07/11/2016)
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรม “ราชบุรี ทำดีเพื่อพ่อ”ชาวอำเภอวัดเพลงช่วยกันกำจัด จัดเก็บ วัชพืช ขยะมูลฝอย ในคลองแควอ้อม เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนเป็นถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อ่าน 377 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (07/11/2016)
จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะมีพิธีไปจนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายนนี้ ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองราชบุรี
อ่าน 334 ครั้ง
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีมอบวัวนมแก่เกษตรกรสืบสานอาชีพพระราชทาน (04/11/2016)
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีมอบวัวนมแก่เกษตรกรสืบสานอาชีพพระราชทาน ผู้ว่าฯราชบุรีเป็นประธานมอบวัวนมแก่เกษตรกรสหกรณ์โคนมหนองโพ อ.โพธาราม สืบสานอาชีพพระราชทาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่ออาชีพเกษตรกรไทย
รมว.ต่างประเทศ มอบ”ทุนมูลนิธิยุวทูตความดี”ที่ราชบุรี (04/11/2016)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบทุนการศึกษามูลนิธิยุวทูตความดีแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี
รถโดยสารสองแถวสายราชบุรี- ดำเนินสะดวกจัดวิ่งฟรี 3 วันทำดีถวายพ่อหลวง (04/11/2016)
เจ้าของรถโดยสารสองแถวสายราชบุรี- โพธาราม- ดำเนินสะดวก จำนวน 3 คันจัดบริการรับส่งประชาชนฟรีรวม 3 วัน ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อนาคตมีแนวคิดจะบริการฟรีเฉพาะวันจันทร์ ซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพ เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินแด่องค์พ่อหลวง
อ่าน 816 ครั้ง
ชาวมอญที่อาศัยในจังหวัดราชบุรีร่วมฟังสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (04/11/2016)
ชาวมอญที่อาศัยอยู่ใน ต. เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี ประมาณ 60 คน ร่วมฟังพระสวดอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่วัดห้วยหมู
อ่าน 268 ครั้ง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง จังหวัดราชบุรีมุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลเพื่อประชาชนตามพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (04/11/2016)
กว่า 30 ปีที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง ได้เปิดดำเนินการให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ที่ปัจจุบันให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอจอมบึงและใกล้เคียงได้วันละ 600 คน ตลอดจนได้สร้างระบบเครือข่ายการป้องกัน รักษาสุขภาพของประชาชน และจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในองค์กร
อ่าน 725 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประกาศเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วสองอำเภอ (03/11/2016)
จังหวัดราชบุรีเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประกาศเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วสองอำเภอ
อ่าน 673 ครั้ง
ราชบุรี - โรงเรียนที่พ่อสร้างจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล (03/11/2016)
ราชบุรี - โรงเรียนที่พ่อสร้างจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล เทศบาลตำบลทุ่งหลวงและ รร.วัดสันติการามวิทยา ( รร.ที่พ่อสร้าง ) พร้อมนักเรียนและประชาชนกว่า 1,000 คน จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อ่าน 616 ครั้ง
ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีช่วยเกษตรกรประสบภัยน้ำท่วม (02/11/2016)
ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีช่วยเกษตรกรประสบภัยน้ำท่วม
อ่าน 720 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีขอความร่วมมือรถเกี่ยวข้าวในพื้นที่คิดค่าบริการต่อไร่ในราคาแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (02/11/2016)
จังหวัดราชบุรีขอความร่วมมือรถเกี่ยวข้าวในพื้นที่คิดค่าบริการต่อไร่ในราคาแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
อ่าน 431 ครั้ง
ผู้ว่าฯราชบุรี มอบริบบิ้นดำจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน (02/11/2016)
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดราชบุรีรวมใจกันจัดทำริบบิ้นดำเพื่อให้จังหวัดแจกจ่ายให้กับประชานที่มาลงนามแสดงความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชในศาลากลางจังหวัด
พสกนิกรชาวราชบุรีรวมใจแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ (01/11/2016)
พสกนิกรชาวราชบุรีรวมใจแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
อ่าน 1669 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [101] 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี