หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (16/01/2015)
อ่าน 56 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (16/01/2015)
อ่าน 50 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (16/01/2015)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กพัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลม หมู่ที่ 3 ตำบลหัวโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (ครั้งที่ 2) (16/01/2015)
อ่าน 54 ครั้ง
สอบราคาจ้างขยายไหล่ทางพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก (16/01/2015)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ขนาด 630 MA จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขทะเบียน 2-1500-SR-03 ผลิตภัณฑ์ TOSHIBA Serial No. E2613417 ID31426 ประเทศญี่ปุ่นของกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลราชบุรี (16/01/2015)
อ่าน 66 ครั้ง
ประมูลจ้างตามโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (16/01/2015)
อ่าน 69 ครั้ง
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงพัก – คลองนกกระยาง , คลองคูนา , ตั้วแซ่ตั้น หมู่ที่ 3 ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (16/01/2015)
อ่าน 99 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารเคมี) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (16/01/2015)
อ่าน 79 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อรองรับ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี (งานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาด่านช้าง– กปภ.ดำเนินการเอง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (16/01/2015)
อ่าน 74 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อรองรับ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ จังหวัดราชบุรี (งานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาปากท่อ – กปภ.ดำเนินการเอง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (16/01/2015)
อ่าน 67 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อรองรับ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี (งานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาด่านช้าง– กปภ.ดำเนินการเอง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (16/01/2015)
อ่าน 69 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม. จำนวน 1 ถัง (น.ดอนเจดีย์) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (16/01/2015)
อ่าน 142 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อเพื่อรับรองระบบ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (งานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาพนมทวน – กปภ.ดำเนินการเอง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (16/01/2015)
อ่าน 86 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อเพื่อรับรองระบบ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี งานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาพนมทวน – กปภ.ดำเนินการเอง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (16/01/2015)
อ่าน 73 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาปราณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (16/01/2015)
อ่าน 60 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขา บางสะพาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (16/01/2015)
อ่าน 57 ครั้ง
ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ (14/01/2015)
อ่าน 61 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2558 ก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 49 จังหวัดราชบุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (13/01/2015)
อ่าน 73 ครั้ง
สอบราคาจ้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2ซ้าย -16ซ้าย -1ขวา เลขที่ รข.สจ.07/2558 (13/01/2015)
อ่าน 98 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 [102] 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี