หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2558 รวม 8 เดือน ๆ ละ 4 คน/วัน(เว้นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์) (12/01/2015)
อ่าน 66 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างบูรณะซ่อมแซมอุโบสถหลังเก่า วัดท่าสุวรรณ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (12/01/2015)
อ่าน 129 ครั้ง
สอบราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (09/01/2015)
อ่าน 63 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แบบถ่ายต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 4 ภาพ ต่อรอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (09/01/2015)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุสำหรับโครงการพัฒนาหมู่บ้านสินค้าเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว กิจกรรมขยายผลหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP เชิงอนุรักษ์บ้านหัวเขาจีน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สำหรับโครงการตามแบบแผนปฏิบัติราชการจังหวัด (08/01/2015)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (08/01/2015)
อ่าน 68 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และหอพักนักศึกษา จำนวน 1 หลัง (08/01/2015)
อ่าน 52 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา DESFLURANE INHALATION SOL 100% (07/01/2015)
อ่าน 80 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (07/01/2015)
อ่าน 48 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศพานักเรียนไปทัศนศึกษา (07/01/2015)
อ่าน 72 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมางานก่อสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา ปี 2558 ณ วัดเทพอาวาส อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (07/01/2015)
อ่าน 51 ครั้ง
สอบราคาซื้อดินถม สอบราคาซื้อเลขที่ รข.สซ. 010/2558 (19/12/2014)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง (19/12/2014)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (19/12/2014)
อ่าน 65 ครั้ง
สอบราคาซื้อดินลูกรัง สอบราคาซื้อเลขที่ รข.สช.08/2558 (19/12/2014)
อ่าน 55 ครั้ง
สอบราคาซื้อดินลูกรัง สอบราคาซื้อเลขที่ รข.สช.09/2558 (19/12/2014)
อ่าน 69 ครั้ง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81–100คน (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเสาเข็ม (ครั้งที่ 3) (19/12/2014)
อ่าน 44 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาจัดงานประกวดสัตว์น้ำสวยงาม โครงการเตรียมราชบุรีสู่อาเซียน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตปลาสวยงามเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC (15/12/2014)
อ่าน 143 ครั้ง
สอบราคาจ้างสร้างสำนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ (ตู้คอนเทนเนอร์) (15/12/2014)
อ่าน 57 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างบูรณะโบราณสถาน (ศาลาการเปรียญ) วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) (15/12/2014)
อ่าน 72 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 [103] 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี