หน้าหลัก >> ข่าวเด่นราชบุรี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นราชบุรี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นราชบุรี

จังหวัดราชบุรี เปิดเวทีรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนหวังลดอุบัติเหตุให้มากที่สุด (20/09/2016)
จังหวัดราชบุรี เปิดเวทีรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนหวังลดอุบัติเหตุให้มากที่สุด
จังหวัดราชบุรีนำหน่วยงานราชการออกบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง (20/09/2016)
จังหวัดราชบุรีนำหน่วยงานราชการออกบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง
อ่าน 199 ครั้ง
อธิบดีกรมการศาสนา นำคณะข้าราชการกรมการศาสนา เยี่ยมชมชุมชนคุณธรรม ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นบ้านใน "ตลาดอมยิ้ม" ตลาดย้อนยุควิถีไทย (20/09/2016)
อธิบดีกรมการศาสนา นำคณะข้าราชการกรมการศาสนา เยี่ยมชมชุมชนคุณธรรม ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นบ้านใน "ตลาดอมยิ้ม" ตลาดย้อนยุควิถีไทย ณ วัดวาปีสุทธาวาส อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
อ่าน 110 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดลงนามซื้อขายข้าวนาแปลงใหญ่ พร้อมมอบรถไถให้สหกรณ์เพื่อลดต้นทุนการผลิต (19/09/2016)
จังหวัดราชบุรีจัดลงนามซื้อขายข้าวนาแปลงใหญ่ พร้อมมอบรถไถให้สหกรณ์เพื่อลดต้นทุนการผลิต
อ่าน 230 ครั้ง
ราชบุรีอบรมพัฒนาศักยภาพทีมขับเคลื่อนแผนพัฒนาตำบลตามแนวทางประชารัฐ (19/09/2016)
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพทีมขับเคลื่อนแผนพัฒนาตำบลตามแนวทางประชารัฐในพื้นที่ 104 ตำบลเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลตามแนวทางประชารัฐ ของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
อ่าน 169 ครั้ง
จ.ราชบุรี รับมอบเก้าอี้สุขาช่วยเหลือผู้พิการผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (19/09/2016)
จังหวัดราชบุรี รับมอบเก้าอี้สุขาช่วยเหลือผู้พิการผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ผู้ว่าฯ จ.ราชบุรี มอบบัตรประจำตัวประชาชนให้บุคคลพื้นที่สูงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา (19/09/2016)
ผู้ว่าฯ จ.ราชบุรี มอบบัตรประจำตัวประชาชนให้บุคคลพื้นที่สูงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
อ่าน 254 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเปิดนิทรรศการศูนย์บันดาลไทย เผยแพร่งานศิลปะแก่สาธารณชน (19/09/2016)
จังหวัดราชบุรีเปิดนิทรรศการศูนย์บันดาลไทย เผยแพร่งานศิลปะแก่สาธารณชน
อ่าน 230 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรม วันเยาวชนแห่งชาติภายใต้แนวคิด “รวมพลังเยาวชนคนราชบุรี รวมใจภักดิ์ สำนึกรักษ์บ้านเกิด” (16/09/2016)
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรม วันเยาวชนแห่งชาติภายใต้แนวคิด “รวมพลังเยาวชนคนราชบุรี รวมใจภักดิ์ สำนึกรักษ์บ้านเกิด”
อ่าน 188 ครั้ง
ราชบุรีหิ้วปิ่นโตแต่งผ้าไทยเข้าวัดทำบุญ วัดวาปีสุทธาวาส อำเภอจอมบึง (16/09/2016)
ราชบุรีนำข้าราชการและประชาชนหิ้วปิ่นโตแต่งผ้าไทยเข้าวัดทำบุญ โดยหมุนเวียนไปตามวัดต่างๆในวันธรรมสวนะน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
อ่าน 549 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรม ริบบิ้นขาว ยุติความรุนแรง กระตุ้นลดความรุนแรงในครอบครัว (15/09/2016)
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรม ริบบิ้นขาว ยุติความรุนแรง กระตุ้นลดความรุนแรงในครอบครัว
อ่าน 225 ครั้ง
จ.ราชบุรี กรมการทหารช่าง ประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ครบ 80 ปี พระบิดาเหล่าทหารช่าง (14/09/2016)
จ.ราชบุรี กรมการทหารช่าง ประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ครบ 80 ปี พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัคโยธิน พระบิดาเหล่าทหารช่าง
อ่าน 255 ครั้ง
ประมงจังหวัดราชบุรีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2559 (14/09/2016)
ประมงจังหวัดราชบุรีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2559
อ่าน 220 ครั้ง
จ.ราชบุรี เดินหน้าเร่งแก้ไขปัญหาจัดระเบียบจราจร (13/09/2016)
จ.ราชบุรี เดินหน้าเร่งแก้ไขปัญหาจัดระเบียบจราจร
จังหวัดราชบุรีนำหน่วยงานราชการออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลรางบัว (13/09/2016)
จังหวัดราชบุรีนำหน่วยงานราชการออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลรางบัว อำเภจอมบึง
อ่าน 192 ครั้ง
จ.ราชบุรี ทหารร่วมกับฝ่ายปกครองและนักเรียน จัดพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ (13/09/2016)
จ.ราชบุรี ทหารร่วมกับฝ่ายปกครองและนักเรียน จัดพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ
โรตารีพลอยราชบุรีมอบเครื่องกรองแก่ศูนย์เด็กเล็กบ้านไร่ (12/09/2016)
โรตารีพลอยราชบุรีมอบเครื่องกรองแก่ศูนย์เด็กเล็กบ้านไร่
อ่าน 186 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีร่วมลงนามสัตยาบัน เพื่อร่วมสร้างส่วนราชการใสสะอาด ในกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2559 (11/09/2016)
จังหวัดราชบุรีร่วมลงนามสัตยาบัน เพื่อร่วมสร้างส่วนราชการใสสะอาด ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กับผู้บริหารขององค์กรทุกภาคส่วน ในกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2559
อ่าน 230 ครั้ง
จ.ราชบุรี เตรียมลงนามสัตยาบันร่วมสร้าง “จังหวัด-อำเภอ-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐ ในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2559 (09/09/2016)
จ.ราชบุรี เตรียมลงนามสัตยาบันร่วมสร้าง “จังหวัด-อำเภอ-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐ ในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2559
ราชบุรีหิ้วปิ่นโตแต่งผ้าไทยเข้าวัดทำบุญ วัดโชติทายการาม อำเภอดำนินสะดวก (09/09/2016)
ราชบุรีนำข้าราชการและประชาชนหิ้วปิ่นโตแต่งผ้าไทยเข้าวัดทำบุญ โดยหมุนเวียนไปตามวัดต่างๆในวันธรรมสวนะน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
อ่าน 122 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 [104] 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี