หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมางานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง ขนาด 300 ลบ.ม/ชม. พร้อมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ส.เขาล้าน กปภ.สาขากาญจนบุรี (03/12/2014)
อ่าน 52 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง ขนาด 150 ลบ.ม/ชม. พร้อมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด ส.ดอนเจดีย์ กปภ.สาขาศรีประจันต์ (03/12/2014)
อ่าน 51 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง ขนาด 120 ลบ.ม/ชม. พร้อมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ส.สำนักงาน กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ (03/12/2014)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาจ้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 (03/12/2014)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาจัดจ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 37 รายการ ครั้งที่ 2 (03/12/2014)
อ่าน 61 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานเช่าระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile Plant) เพื่อผลิต และจ่ายน้ำประปาในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e – Auction) (03/12/2014)
อ่าน 81 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานเช่าระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile Plant) เพื่อผลิต และจ่ายน้ำประปาในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction) (03/12/2014)
อ่าน 62 ครั้ง
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (02/12/2014)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (พันธุ์กุ้งก้ามกรามและพันธุ์สัตว์น้ำ) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในลุ่มน้ำแม่กลองและท่าจีน กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรมกลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำ/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งที่จัดสร้าง/ให้อาหารเสริม (02/12/2014)
อ่าน 68 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายจอประสาทตาชนิดเคลื่อนที่พร้อม Technician จำนวน 1คน และพนักงานผู้ช่วย จำนวน 1 คน (02/12/2014)
อ่าน 63 ครั้ง
สอบราคาจัดจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารระบบวีดีทัศน์ชนิดรายละเอียดสูง จำนวน 1 ตัว หมายเลขทะเบียน 2-0801-NBL-001.01 ผลิตภัณฑ์ Olympus รุ่น CF-H180AL ID47321 ประเทศญี่ปุ่นของงานห้องผ่าตัดใหญ่ โรงพยาบาลราชบุรี (02/12/2014)
อ่าน 69 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อขยายจ่ายน้ำประปา บริเวณซอยวัดแว่นจันทร์ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงครามด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (02/12/2014)
อ่าน 60 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อขยายจ่ายน้ำ บริเวณ ม.2 ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ - สี่แยกห้วยชินสีห์ ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (02/12/2014)
อ่าน 53 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายจ่ายน้ำประปาบริเวณแยกเข้าเมืองสุพรรณ – ถึงสถานีจ่ายไฟ ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาถ ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (02/12/2014)
อ่าน 59 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายจ่ายน้ำประปาบริเวณโครงการส่งน้ำ สุพรรณบุรี – ถึงวัดสารภี ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (02/12/2014)
อ่าน 71 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ เจริญรัตน์ ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (02/12/2014)
อ่าน 69 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (02/12/2014)
อ่าน 57 ครั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (02/12/2014)
อ่าน 86 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา DASATINIB 50 MG. TABLET (01/12/2014)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (01/12/2014)
อ่าน 53 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 [105] 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี