หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอบ้านโป่ง (สร้างห้องน้ำผู้พิการและปรับปรุงห้องน้ำประชาชน) (28/11/2014)
อ่าน 62 ครั้ง
สอบราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (26/11/2014)
อ่าน 61 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (26/11/2014)
อ่าน 73 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ สำหรับโครงการพัฒนาหมู่บ้านสินค้าเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกิจกรรมขยายผลหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP เชิงอนุรักษ์บ้านหัวเขาจีน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดราชบุรี ประจำปีง (26/11/2014)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงท่อระบายน้ำ (26/11/2014)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ (26/11/2014)
อ่าน 65 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาการจัดงานเทศกาลอาหารอร่อยและสินค้าOTOPฤดูหนาวเมืองราชบุรี สำหรับโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมเทศการอาหารอร่อยและสินค้า OTOP ฤดูหนาวเมืองราชบุรี โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (26/11/2014)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาจ้างก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ (26/11/2014)
อ่าน 68 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงพื้นเรือนนอน จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (26/11/2014)
อ่าน 50 ครั้ง
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (26/11/2014)
อ่าน 55 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลปกครองเพชรบุรี (24/11/2014)
อ่าน 69 ครั้ง
สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อน้ำประปาภายในตำบล (24/11/2014)
อ่าน 221 ครั้ง
สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณเขาขาวง (ที่ทำการ อบต.หลังใหม่) (24/11/2014)
อ่าน 54 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างอาคารเรือนนอนเรือนจำชั่วคราวหนองนางแพรว (24/11/2014)
อ่าน 81 ครั้ง
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (24/11/2014)
อ่าน 66 ครั้ง
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (24/11/2014)
อ่าน 69 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานเช่าระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile Plant) เพื่อผลิต และจ่ายน้ำประปาในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (24/11/2014)
อ่าน 55 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานเช่าระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile Plant) เพื่อผลิต และจ่ายน้ำประปาในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (24/11/2014)
อ่าน 49 ครั้ง
การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ (24/11/2014)
อ่าน 56 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (24/11/2014)
อ่าน 39 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 [106] 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี