หน้าหลัก >> ข่าวเด่นราชบุรี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นราชบุรี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นราชบุรี

ราชบุรีหิ้วปิ่นโตแต่งผ้าไทยเข้าวัดทำบุญ วัดท่าผา อำเภอบ้านโป่ง (26/08/2016)
ราชบุรีนำข้าราชการและประชาชนหิ้วปิ่นโตแต่งผ้าไทยเข้าวัดทำบุญ โดยหมุนเวียนไปตามวัดต่างๆในวันธรรมสวนะน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
อ่าน 108 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่โรงพยาบาลสวนผึ้ง (25/08/2016)
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่โรงพยาบาลสวนผึ้ง
อ่าน 194 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่วัดห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี (25/08/2016)
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่วัดห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี
อ่าน 152 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเร่งกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำแม่กลอง (24/08/2016)
จังหวัดราชบุรีเร่งกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำแม่กลอง
อ่าน 391 ครั้ง
จ.ราชบุรี จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการตลาดแปลงใหญ่ประชารัฐ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่ (24/08/2016)
จ.ราชบุรี จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการตลาดแปลงใหญ่ประชารัฐ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่
จ.ราชบุรี เร่งกำจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง (24/08/2016)
จ.ราชบุรี เร่งกำจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง
กรมการทหารช่าง ประดับยศและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนายสิบกองหนุน เหล่าทหารช่าง รุ่นที่ 6 ประจำปี 2559 พร้อมให้โอวาทน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต (24/08/2016)
กรมการทหารช่าง ประดับยศและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนายสิบกองหนุน เหล่าทหารช่าง รุ่นที่ 6 ประจำปี 2559 พร้อมให้โอวาทน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
จังหวัดราชบุรีประชุมคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจ เพื่อขับเคลื่อนและกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย คสช.และรัฐบาล (24/08/2016)
จังหวัดราชบุรีประชุมคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจ เพื่อขับเคลื่อนและกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย คสช.และรัฐบาล
อ่าน 125 ครั้ง
ครม.เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาที่ไม่เหมาะสม (24/08/2016)
ครม.เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาที่ไม่เหมาะสม
อ่าน 82 ครั้ง
อบจ.ราชบุรีจัดกิจกรรมรวมพลังพิทักษ์สิ่งแวดล้อม นำเด็กและเยาวชนเรียนรู้การรักษาสิ่งแวดล้อม (24/08/2016)
อบจ.ราชบุรีจัดกิจกรรมรวมพลังพิทักษ์สิ่งแวดล้อม นำเด็กและเยาวชนเรียนรู้การรักษาสิ่งแวดล้อม
อ่าน 232 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีประชุมแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน กรณีการประกอบกิจการโรงงานกำจัดขยะ (24/08/2016)
จังหวัดราชบุรีประชุมแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน กรณีการประกอบกิจการโรงงานกำจัดขยะ
อ่าน 130 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีสนับสนุนสินเชื่อกลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแปลงใหญ่ ปีการผลิต 2559/60 (24/08/2016)
จ.ราชบุรี หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย เตรียมให้การรักษาผู้มีปัญหาด้านสายตาฟรีที่ รพ.สวนผึ้ง (24/08/2016)
จ.ราชบุรี หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย เตรียมให้การรักษาผู้มีปัญหาด้านสายตาฟรีที่ รพ.สวนผึ้ง
จ.ราชบุรี เร่งกำจัดผักตบชวา หลังมีการแพร่ระบาดมากขึ้นในพื้นที่ (24/08/2016)
จ.ราชบุรี เร่งกำจัดผักตบชวา หลังมีการแพร่ระบาดมากขึ้นในพื้นที่
จ.ราชบุรี เตรียมฝึกป้องกันอุทกภัยขนาดใหญ่เสมือนจริงเสริมทักษะผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (24/08/2016)
จ.ราชบุรี เตรียมฝึกป้องกันอุทกภัยขนาดใหญ่เสมือนจริงเสริมทักษะผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จ.ราชบุรี จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครและโครงการเสริมพลังทางสังคมและการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ปี 2559 (24/08/2016)
จ.ราชบุรี กระทรวงการต่างประเทศมอบห้องสมุดอาเซียนเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และจัดกิจกรรมของชุมชนในพื้นที่ (24/08/2016)
จ.ราชบุรี กระทรวงการต่างประเทศมอบห้องสมุดอาเซียนเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และจัดกิจกรรมของชุมชนในพื้นที่
จังหวัดราชบุรี เร่งรัดติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ (22/08/2016)
จังหวัดราชบุรี เร่งรัดติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
อ่าน 265 ครั้ง
ปลัดกระทรวง พม. นำทัพสื่อลงพื้นที่ราชบุรี เผยแพร่ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว พร้อมเปิดการเสวนาประชารัฐร่วมใจ ชุมชนไทยไร้ความรุนแรง (21/08/2016)
ปลัดกระทรวง พม. นำทัพสื่อลงพื้นที่ราชบุรี เผยแพร่ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว พร้อมเปิดการเสวนาประชารัฐร่วมใจ ชุมชนไทยไร้ความรุนแรง
อ่าน 214 ครั้ง
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพ (19/08/2016)
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพ
อ่าน 275 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 [106] 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี