หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อชุดทดลองโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ (19/11/2014)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน และครุภัณฑ์ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลพร้อมโปรแกรมการออกแบบยานยนต์ (19/11/2014)
อ่าน 59 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างบูรณะโบราณสถาน (ศาลาการเปรียญ) วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (19/11/2014)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) (19/11/2014)
อ่าน 55 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (19/11/2014)
อ่าน 140 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรือนนอน จำนวน 2 หลัง (19/11/2014)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมอาคารกายภาพบำบัด จำนวน 1 แห่ง (19/11/2014)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด หอผู้ป่วยพิเศษ 5 ชั้น จำนวน 13 คน เป็นเวลา 12 เดือน (17/11/2014)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารกองบัญชาการรัฐบาลมณฑลราชบุรี (อาคารสำนักงาน คลังโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และห้องน้ำ-สุขา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (17/11/2014)
อ่าน 75 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน 3 หลัง (17/11/2014)
อ่าน 54 ครั้ง
สอบราคาจ้างจัดหาและติดตั้งเครื่องกว้านบานระบายขนาดต่างๆ (17/11/2014)
อ่าน 70 ครั้ง
สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อรับน้ำคลองระบายน้ำทับเทียม กม.2+660 (ฝั่งซ้าย) (17/11/2014)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (17/11/2014)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (14/11/2014)
อ่าน 46 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (14/11/2014)
อ่าน 70 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิม (14/11/2014)
อ่าน 62 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (14/11/2014)
อ่าน 63 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ (14/11/2014)
อ่าน 62 ครั้ง
สอบราคาจ้างขุดลอกคลองระบายน้ำ 1ขวา – 2ขวา- ประดู่ (14/11/2014)
อ่าน 70 ครั้ง
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองทะลุแก้ว กม. 0+229 (14/11/2014)
อ่าน 67 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 [107] 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี