หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อสัตว์ (13/11/2014)
อ่าน 76 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างเชื้อจุลินทรีย์ในตัวอย่างเนื้อสัตว์ (13/11/2014)
อ่าน 76 ครั้ง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (13/11/2014)
อ่าน 79 ครั้ง
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ 2558 (13/11/2014)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาจ้างขุดลอกคลองระบายน้ำ 1 ซ้าย – 1 ขวา – ประดู่ เลขที่ รข. สจ. 02/2558 (13/11/2014)
อ่าน 49 ครั้ง
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (13/11/2014)
อ่าน 62 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงห้องน้ำ สาธารณะเพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว อำเภอเมืองราชบุรี และอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จำนวน 4 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (13/11/2014)
อ่าน 57 ครั้ง
การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e- Auction) ในระบบ e – GP (13/11/2014)
อ่าน 49 ครั้ง
การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e- Auction) ในระบบ e – GP (13/11/2014)
อ่าน 54 ครั้ง
การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e- Auction) ในระบบ e – GP (13/11/2014)
อ่าน 58 ครั้ง
การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e- Auction) ในระบบ e – GP (13/11/2014)
อ่าน 54 ครั้ง
การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e- Auction) ในระบบ e – GP (13/11/2014)
อ่าน 50 ครั้ง
การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e- Auction)ในระบบ e – GP (13/11/2014)
อ่าน 51 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง (12/11/2014)
อ่าน 62 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (พันธุ์สัตว์น้ำ) โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้วยโปรตีนจากสัตว์น้ำ (12/11/2014)
อ่าน 45 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (12/11/2014)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓ รายการ (12/11/2014)
อ่าน 46 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องแต่งกายข้าราชการ (12/11/2014)
อ่าน 53 ครั้ง
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (12/11/2014)
อ่าน 46 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (12/11/2014)
อ่าน 49 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 [108] 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี