หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (12/11/2014)
อ่าน 37 ครั้ง
ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรีสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (12/11/2014)
อ่าน 57 ครั้ง
สทท.กาญจนบุรีขายทอดตลาดรถยนต์ (11/11/2014)
อ่าน 55 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ในระบบ e-GP (11/11/2014)
อ่าน 50 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อจำนวน ๖ รายการ แบบราคาที่ไม่จำกัดปริมาณ (10/11/2014)
อ่าน 89 ครั้ง
สอบราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จประเภทที่ ๑ (10/11/2014)
อ่าน 63 ครั้ง
สอบราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ (10/11/2014)
อ่าน 65 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (10/11/2014)
อ่าน 41 ครั้ง
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (10/11/2014)
อ่าน 47 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน) สำหรับใช้ในโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการประมง บ้านหนองตาตั้ง เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งอาหาร (Food Bank) ตามแนวชายแดนในพระราชดำริ (06/11/2014)
อ่าน 45 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์จัดท่าผ่าตัด จำนวน ๑ ๑ เตียง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (06/11/2014)
อ่าน 58 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (06/11/2014)
อ่าน 51 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง อาคารปฏิบัติงานช่าง ๗ หลัง (ช่างก่อสร้าง,ช่างกลโรงงาน,ช่างยนต์,ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง,ช่างเชื่อม,อาคารกลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน,ช่างไฟฟ้า) (06/11/2014)
อ่าน 44 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน (บูรณะซ่อมแซมระเบียงคตด้านเหนือ ทิศตะวันออก และเสริมสร้างความมั่นคงสระน้ำโบราณ) วัดใหญ่สุวรรณารามวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (06/11/2014)
อ่าน 38 ครั้ง
สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) (04/11/2014)
อ่าน 48 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (04/11/2014)
อ่าน 28 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องกวนผลไม้ (กระทะกวนผสม) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิต กิจกรรมการพัฒนาระบบการผลิตและแปรรูปสินค้าการเกษตร (สับปะรด) แบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (04/11/2014)
อ่าน 95 ครั้ง
สอบราคาซื้อ สาร PACL จำนวน ๒๗,๐๐๐กิโลกรัม (04/11/2014)
อ่าน 33 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมห้องปฏิบัติการสื่อ ๒ (04/11/2014)
อ่าน 40 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สร้างมาตรฐานการบริการและความปลอดภัย กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์บริการ การท่องเที่ยวบ้านห้วยผาก ตำบลห้วยผาก อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (04/11/2014)
อ่าน 43 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 [109] 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี