หน้าหลัก >> ข่าวเด่นราชบุรี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นราชบุรี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นราชบุรี

จ.ราชบุรีดำเนินการตามนโยบาย คสช. ประกาศกำหนดพื้นที่เป้าหมายในเขตปฏิรูปที่ดินที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูป 9 แปลงเนื้อที่กว่าหกพันไร่ (26/07/2016)
จ.ราชบุรีดำเนินการตามนโยบาย คสช. ประกาศกำหนดพื้นที่เป้าหมายในเขตปฏิรูปที่ดินที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูป 9 แปลงเนื้อที่กว่าหกพันไร่
อ่าน 125 ครั้ง
จ.ราชบุรี เร่งจัดทำแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัดรองรับการเติบโตภาคอุตสาหกรรมในอนาคต (22/07/2016)
จ.ราชบุรี เร่งจัดทำแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัดรองรับการเติบโตภาคอุตสาหกรรมในอนาคต
จังหวัดราชบุรี รณรงค์เชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (22/07/2016)
จังหวัดราชบุรี รณรงค์เชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) บินสำรวจพื้นที่ป่าพบมีการบุกรุก ประสานกำลังภาคพื้นดินเข้าตรวจยึดจับกุมทันที (22/07/2016)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) บินสำรวจพื้นที่ป่าพบมีการบุกรุก ประสานกำลังภาคพื้นดินเข้าตรวจยึดจับกุมทันที
จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย (22/07/2016)
จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย
อ่าน 144 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีให้ความรู้ขั้นตอนการลงประชามติแก่บุคลากรสาธารณสุข (22/07/2016)
จังหวัดราชบุรีให้ความรู้ขั้นตอนการลงประชามติแก่บุคลากรสาธารณสุข
อ่าน 449 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดสัมมนากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ (21/07/2016)
จังหวัดราชบุรีจัดสัมมนากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ
อ่าน 81 ครั้ง
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานเทียนพรรษาที่วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี (20/07/2016)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานเทียนพรรษาที่วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี
อ่าน 89 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำพุทธศาสนิกชนชาวราชบุรีประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา (20/07/2016)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำพุทธศาสนิกชนชาวราชบุรีประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
อ่าน 93 ครั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติจัดฝึกการตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิดแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (15/07/2016)
ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติจัดฝึกการตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิดแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
อ่าน 186 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดเวทีให้ส่วนราชการตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต (15/07/2016)
จังหวัดราชบุรีจัดเวทีให้ส่วนราชการตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต
อ่าน 148 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามผลการดำเนินงานงบประมาณของจังหวัดราชบุรี (14/07/2016)
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามผลการดำเนินงานงบประมาณของจังหวัดราชบุรี
อ่าน 160 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีสวดมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสปีมหามงคล (13/07/2016)
จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีสวดมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสปีมหามงคล
อ่าน 491 ครั้ง
ราชบุรีจัดสภากาแฟประจำเดือนกรกฏาคม 2559 (13/07/2016)
จังหวัดราชบุรีจัดสภากาแฟประจำเดือนกรกฏาคม 255โดยส่วนราชการหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพเพื่อพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อราชการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลให้บรรลุตามเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชน
จังหวัดราชบุรีประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน ด้านเศรษฐกิจ (13/07/2016)
จังหวัดราชบุรีประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน ด้านเศรษฐกิจ
อ่าน 252 ครั้ง
จ.ราชบุรี เตรียมใช้พื้นที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท.เปิดร้านประชารัฐ สุขใจ SHOP (11/07/2016)
จ.ราชบุรี เตรียมใช้พื้นที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท.เปิดร้านประชารัฐ สุขใจ SHOP
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สร้างข้าราชการในสังกัดเป็น คนเกษตรยุคใหม่ ที่จังหวัดราชบุรี (11/07/2016)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สร้างข้าราชการในสังกัดเป็น คนเกษตรยุคใหม่ ที่จังหวัดราชบุรี
อ่าน 313 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีกำหนดเขตห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้เคียงสถานศึกษาระดับประถม (11/07/2016)
จังหวัดราชบุรีกำหนดเขตห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้เคียงสถานศึกษาระดับประถม
อ่าน 86 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีบูรณาการทุกภาคส่วน ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ (11/07/2016)
จังหวัดราชบุรีบูรณาการทุกภาคส่วน ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ
อ่าน 107 ครั้ง
กรมการค้าภายในนำร้านค้าธงฟ้ากว่า 300 คูหา จำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดภายในงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคที่จังหวัดราชบุรี (08/07/2016)
กรมการค้าภายในนำร้านค้าธงฟ้ากว่า 300 คูหา จำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดภายในงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคที่จังหวัดราชบุรี
อ่าน 162 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 [110] 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี