หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อโครงการห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนแบบ E-Learning สำหรับเครือข่ายภายในโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/05/2019)
ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ ของศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (24/05/2019)
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและซากของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (24/05/2019)
ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการบำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือกที่ 4 จังหวัดกาญจนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/05/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรีประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด (29/04/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (24/04/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่าชำรุด (24/04/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 217 รายการของโรงพยาบาลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (19/04/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมอุโบสถ วัดสระบัว ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/04/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์(Packaging)เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/04/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุมแบบ 101ล/27(พิเศษ)ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (04/04/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม บริเวณพื้นที่วัดท้ายเมือง (01/04/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ประกาศยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี (27/03/2019)
อ่าน 1 ครั้ง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 3 คัน (26/03/2019)
อ่าน 13 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/03/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (25/03/2019)
อ่าน 1 ครั้ง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรีขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 4 คัน (21/03/2019)
อ่าน 31 ครั้ง
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรีขายทอดตลาดรถยนต์ (21/03/2019)
อ่าน 22 ครั้ง
ยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี (20/03/2019)
อ่าน 19 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดตรีญาติ หมู่ 6 ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20/03/2019)
อ่าน 1 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี