หน้าหลัก >> รับสมัครงาน

รับสมัครงาน
สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล (05/06/2018)
อ่าน 783 ครั้ง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2561 (25/05/2018)
อ่าน 486 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (23/05/2018)
อ่าน 393 ครั้ง
เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน (21/05/2018)
อ่าน 472 ครั้ง
โรงพยาบาลบางแพ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (21/05/2018)
อ่าน 205 ครั้ง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรีรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาของโครงการ (21/05/2018)
อ่าน 242 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาสำหรับการสนับสนุนการบริการของศูนย์ ICT ระดับจังหวัด (17/05/2018)
อ่าน 236 ครั้ง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (11/05/2018)
อ่าน 617 ครั้ง
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวารับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (04/05/2018)
อ่าน 377 ครั้ง
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (02/05/2018)
อ่าน 924 ครั้ง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลปากท่อ (30/04/2018)
อ่าน 375 ครั้ง
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (23/04/2018)
อ่าน 266 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (23/04/2018)
อ่าน 378 ครั้ง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่โครงการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 (17/04/2018)
อ่าน 483 ครั้ง
สำนักงานอัยการภาค 7 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกรและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (17/04/2018)
อ่าน 420 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด (02/04/2018)
อ่าน 141 ครั้ง
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงราชบุรีรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (22/03/2018)
อ่าน 276 ครั้ง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรีรับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (22/03/2018)
อ่าน 747 ครั้ง
สำนักงาน กกต.จังหวัดราชบุรีรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการ (16/03/2018)
อ่าน 1048 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (12/03/2018)
อ่าน 158 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี