หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงอู่ซ่อมกลางเป็นห้องประชุม (29/10/2014)
อ่าน 48 ครั้ง
การประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (29/10/2014)
อ่าน 42 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (29/10/2014)
อ่าน 65 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (24/10/2014)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารผลิตและการบรรจุภัณฑ์ ส.ป.ก.ราชบุรีตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (24/10/2014)
อ่าน 56 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป 4 ประตู สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (24/10/2014)
อ่าน 56 ครั้ง
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีสอบราคาจัดจ้างจัดทำตาข่ายกันนก โรงเก็บที่ 1-6 และโรงเก็บที่ 10-11 จำนวน 8 หลัง (24/10/2014)
อ่าน 146 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอบ้านโป่ง (สร้างห้องน้ำผู้พิการและปรับปรุงห้องน้ำประชาชน) (24/10/2014)
อ่าน 61 ครั้ง
สอบราคาจ้างจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์โครงการ (22/10/2014)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาจ้างจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน (22/10/2014)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาจ้างจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม (22/10/2014)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาจ้างจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์โครงการ (22/10/2014)
อ่าน 55 ครั้ง
สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล (22/10/2014)
อ่าน 50 ครั้ง
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3)แบบไม่ตอกเสาเข็ม (22/10/2014)
อ่าน 58 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์(GCL) (15/10/2014)
อ่าน 196 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต (15/10/2014)
อ่าน 43 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล จำนวน 3 ศูนย์ (15/10/2014)
อ่าน 94 ครั้ง
ขายทอดตลาดต้นไม้ยืนต้น จำนวน 25 ต้น (15/10/2014)
อ่าน 238 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลืองขนาด 1/2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 16,000 เครื่อง (13/10/2014)
อ่าน 47 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (13/10/2014)
อ่าน 58 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 [111] 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี