หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (13/10/2014)
อ่าน 46 ครั้ง
สอบราคาเช่ารถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2558 -2562 (13/10/2014)
อ่าน 55 ครั้ง
สอบราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 เชื่อมตำบลดอนแร่ (10/10/2014)
อ่าน 48 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (09/10/2014)
อ่าน 49 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที (ขาว-ดำ) (09/10/2014)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารผลิตและการบรรจุภัณฑ์ ส.ป.ก.ราชบุรี (09/10/2014)
อ่าน 64 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (08/10/2014)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (30/09/2014)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (30/09/2014)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล พร้อมอ่านผลเป็นรายบุคคล เพื่อสำหรับให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ แบบ One Stop Service จำนวน 10,000 คน (29/09/2014)
อ่าน 85 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (25/09/2014)
อ่าน 40 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานโครงการจัดการน้ำสะอาด(Water Safety Plan) (25/09/2014)
อ่าน 62 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยพนักงาน สถานีผลิตน้ำโพธาราม (25/09/2014)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (25/09/2014)
อ่าน 32 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารและข้าวสารเลี้ยงดูผู้เข้ารับบริการ (25/09/2014)
อ่าน 52 ครั้ง
สอบราคาจำหน่ายฟิล์มเอกซเรย์พร้อมซองที่ใช้แล้วของโรงพยาบาลราชบุรี (25/09/2014)
อ่าน 118 ครั้ง
เทศบาลตำบลกรับใหญ่ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน คสค.2 ชั้น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (25/09/2014)
อ่าน 460 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย (24/09/2014)
อ่าน 77 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (24/09/2014)
อ่าน 67 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (24/09/2014)
อ่าน 86 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 [112] 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี