หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (24/09/2014)
อ่าน 66 ครั้ง
เรือนจำกลางเขาบินสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (24/09/2014)
อ่าน 81 ครั้ง
ขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 29 รายการ(ครั้งที่ 4) (19/09/2014)
อ่าน 70 ครั้ง
ศาลแขวงราชบุรี ขายทอดตลาดบ้านพักและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 รายการ (19/09/2014)
อ่าน 91 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 17 เครื่อง (19/09/2014)
อ่าน 87 ครั้ง
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของโรงพยาบาลราชบุรี (ครั้งที่ 2) (18/09/2014)
อ่าน 91 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลราชบุรี (18/09/2014)
อ่าน 80 ครั้ง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (17/09/2014)
อ่าน 68 ครั้ง
การจำหน่ายขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (17/09/2014)
อ่าน 104 ครั้ง
สอบราคาจ้างบริการงานขับยานพาหนะ ประจำเดือนตุลาคม 2557-กันยายน 2558 จำนวน 3 คน/วัน(ครั้งที่ 2) (17/09/2014)
อ่าน 81 ครั้ง
สอบราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำเดือนตุลาคม 2557-กันยายน 2558 จำนวน 6 คน/วัน(ครั้งที่ 2) (17/09/2014)
อ่าน 75 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานจ้างซ่อมบำรุงระบบ DMA ซ่อมบำรุง PRV และงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน(PM)ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง (17/09/2014)
อ่าน 101 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา NILOTINIB 150 MG. (17/09/2014)
อ่าน 93 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จำนวน 1 หน่วย บ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 3 หน่วย และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ จำนวน 6 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลยุติธรรมในจังหวัดราชบุรี (ครั้งที่ 2) (17/09/2014)
อ่าน 92 ครั้ง
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (17/09/2014)
อ่าน 65 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกั้นห้องเรียนรวมอาคารเรียน 4 (17/09/2014)
อ่าน 77 ครั้ง
สอบราคาเช่ารถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตันแบบดับเบิ้ลแคป จำนวน 1 คัน (17/09/2014)
อ่าน 60 ครั้ง
เรือนจำกลางราชบุรีสอบราคาจัดซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (17/09/2014)
อ่าน 54 ครั้ง
สอบราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (15/09/2014)
อ่าน 64 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 12 อัตรา (15/09/2014)
อ่าน 62 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 [113] 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี