หน้าหลัก >> ข่าวเด่นราชบุรี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นราชบุรี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นราชบุรี

การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลลดการบุกรุกป่า (10/06/2016)
การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลลดการบุกรุกป่า การป้องกันการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้เป็นอีกนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ จึงดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนป้องกันการบุกรุกป่าในอนาคต
อ่าน 211 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระ 70 รูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (09/06/2016)
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระ 70 รูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อ่าน 235 ครั้ง
หนังสือ SMART FARMER รู้ไว้...ทำได้จริง คัมภีร์ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ (08/06/2016)
หนังสือ SMART FARMER รู้ไว้...ทำได้จริง คัมภีร์ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามนโยบายของรัฐบาล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 (08/06/2016)
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามนโยบายของรัฐบาล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
อ่าน 142 ครั้ง
เตรียมความพร้อมเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดราชบุรีก่อนนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เปิดอย่างเป็นทางการเช้าวันพรุ่งนี้ (07/06/2016)
เตรียมความพร้อมเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดราชบุรีก่อนนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เปิดอย่างเป็นทางการเช้าวันพรุ่งนี้
อ่าน 541 ครั้ง
สศก. เผย นโยบายลดต้นทุนฯ ของ กษ. ช่วยลดต้นทุนต่อไร่ข้าวนาปรังจากปีก่อนได้ร้อยละ 13 (05/06/2016)
สศก. เผย นโยบายลดต้นทุนฯ ของ กษ. ช่วยลดต้นทุนต่อไร่ข้าวนาปรังจากปีก่อนได้ร้อยละ 13
อ่าน 182 ครั้ง
รองนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐที่จังหวัดราชบุรี (05/06/2016)
รองนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐที่จังหวัดราชบุรี
อ่าน 74 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเปิดตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐบาล (04/06/2016)
จังหวัดราชบุรีเปิดตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐบาล
อ่าน 111 ครั้ง
รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลที่จังหวัดราชบุรี (02/06/2016)
รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลที่จังหวัดราชบุรี
อ่าน 151 ครั้ง
ราชบุรีประชุมคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจ (01/06/2016)
ราชบุรีประชุมคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจ
อ่าน 210 ครั้ง
เสนาธิการทหารบกติดตามความคืบหน้ากิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันพุธที่ 8 มิถุนายนนี้ ที่จังหวัดราชบุรี (01/06/2016)
เสนาธิการทหารบกติดตามความคืบหน้ากิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันพุธที่ 8 มิถุนายนนี้ ที่จังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรี คัดเลือกแม่ดีเด่น ประจำปี 2559 (01/06/2016)
จังหวัดราชบุรี คัดเลือกแม่ดีเด่น ประจำปี 2559
จังหวัดราชบุรี จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28/05/2016)
จังหวัดราชบุรี จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
จังหวัดราชบุรีอบรม ครู ข. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญในระดับอำเภอ (28/05/2016)
จังหวัดราชบุรีอบรม ครู ข. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญในระดับอำเภอ
อ่าน 140 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดงานถนนสายวัฒนธรรมตลาดโคยกี๊ 200 ปี ย้อนรอยวิถีชีวิต 8 ชาติพันธุ์ กระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (28/05/2016)
จังหวัดราชบุรีจัดงานถนนสายวัฒนธรรมตลาดโคยกี๊ 200 ปี ย้อนรอยวิถีชีวิต 8 ชาติพันธุ์ กระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
อ่าน 224 ครั้ง
จ.ราชบุรี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านสังคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี (26/05/2016)
สำนักงานคุมประพฤติ จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมนำผู้ถูกคุมเนื่องจากทำผิดจราจรดูงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจราจร (26/05/2016)
สำนักงานคุมประพฤติ จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมนำผู้ถูกคุมเนื่องจากทำผิดจราจรดูงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจราจร
อ่าน 78 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีและกองทัพบก ร่วมพัฒนาคลองบางสองร้อยเป็นแหล่งเก็บน้ำช่วงหน้าแล้งและแก้ปัญหาอุทกภัย (26/05/2016)
จังหวัดราชบุรีและกองทัพบก ร่วมพัฒนาคลองบางสองร้อยเป็นแหล่งเก็บน้ำช่วงหน้าแล้งและแก้ปัญหาอุทกภัย
อ่าน 107 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีประชุม สคบ. พิจารณาการร้องเรียนผู้ผู้บริโภค 2 ราย (25/05/2016)
จังหวัดราชบุรีประชุม สคบ. พิจารณาการร้องเรียนผู้ผู้บริโภค 2 ราย
อ่าน 218 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน (24/05/2016)
จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน
อ่าน 172 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 [113] 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี