หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (11/09/2014)
อ่าน 52 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 4,000 ลบ.ม.กปภ.สาขาสามพรานเพื่อแบ่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (11/09/2014)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง (11/09/2014)
อ่าน 69 ครั้ง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 5 คัน (11/09/2014)
อ่าน 61 ครั้ง
การประมูลราคาขายทอดตลาดเศษอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2558 (11/09/2014)
อ่าน 160 ครั้ง
สอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกรับใหญ่โดยติดตั้งตาข่ายกันนกหมู่ที่ 4 ตำบลกรับใหญ่ (11/09/2014)
อ่าน 267 ครั้ง
สอบราคาซื้อเหล็กโครงสร้างขนาดต่าง ๆ (11/09/2014)
อ่าน 56 ครั้ง
สอบราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ (11/09/2014)
อ่าน 66 ครั้ง
สอบราคาจ้างทำถังบรรจุเชื้อเพลิงประเภทแก๊สโซฮอล์ขนาดความจุ 7,000 ลิตร (11/09/2014)
อ่าน 70 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (11/09/2014)
อ่าน 50 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องอ่านข้อมูล/ตรวจข้อสอบ จำนวน 1 เครื่อง (08/09/2014)
อ่าน 159 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (08/09/2014)
อ่าน 47 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด)สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ (08/09/2014)
อ่าน 53 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อเครื่องอาหาร(อาหารดิบเป็นรายสิ่ง)สำหรับใช้ปรุงอาหารเลี้ยงเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (08/09/2014)
อ่าน 82 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (04/09/2014)
อ่าน 69 ครั้ง
ศาลแขวงราชบุรีขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 29 รายการ (ครั้งที่ 3) (04/09/2014)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Rabies Vaccine 0.5 ml.Injection (04/09/2014)
อ่าน 161 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายหนองตาคง) (04/09/2014)
อ่าน 54 ครั้ง
กรมปศุสัตว์ขายทอดตลาด (04/09/2014)
อ่าน 114 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการถมดิน หมู่ที่ 5 จำนวน 3 รายการ ตำบลหัวโพ (03/09/2014)
อ่าน 53 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 [114] 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี