หน้าหลัก >> ข่าวเด่นราชบุรี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นราชบุรี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นราชบุรี

จังหวัดราชบุรีจัดคัดสรร OTOP ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ (13/05/2016)
จังหวัดราชบุรีจัดคัดสรร OTOP ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้
อ่าน 182 ครั้ง
จ.ราชบุรีเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี (12/05/2016)
จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
อ่าน 217 ครั้ง
ราชบุรีประชุมเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (12/05/2016)
ราชบุรีประชุมเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.และพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการและอาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดราชบุรี
อ่าน 186 ครั้ง
คณะเยาวชนในโครงการปั่นจักรยานกตัญญู รักพ่อแม่ รักษ์ฟ้า รักษ์น้ำ รักษ์แผ่นดิน ร่วมรณรงค์ปลูกต้นไม้ที่จังหวัดราชบุรี (12/05/2016)
คณะเยาวชนในโครงการปั่นจักรยานกตัญญู รักพ่อแม่ รักษ์ฟ้า รักษ์น้ำ รักษ์แผ่นดิน ร่วมรณรงค์ปลูกต้นไม้ที่จังหวัดราชบุรี
อ่าน 238 ครั้ง
ราชบุรีประชุมเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรี (11/05/2016)
จ.ราชบุรีประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามนโยบายรัฐบาล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อ่าน 229 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีขับเคลื่อน “1หอการค้า1สหกรณ์เกษตร” เพื่อเพิ่มรายได้แก่สมาชิกสหกรณ์ (11/05/2016)
จังหวัดราชบุรีขับเคลื่อน “1หอการค้า1สหกรณ์เกษตร” เพื่อเพิ่มรายได้แก่สมาชิกสหกรณ์
อ่าน 180 ครั้ง
อำเภอบ้านคา ราชบุรีจัดงานสับปะรดหวานและของดีอำเภอบ้านคาประจำปี2559 (05/05/2016)
อำเภบ้านคา จังหวัดราชบุรี เป็นถิ่นสับปะรดหวานขึ้นชื่อของจังหวัดจัดงานสับปะรดหวานและของดีอำเภอบ้านคา ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้นำผลิตผลของท้องถิ่นออกมาจำหน่ายกับผู้บริโภคโดยตรงในราคาถูกและประชาสัมพันธ์สับปะรดซึ่งเป็นของดีอำเภอบ้านคาให้เป็นที่รู้จักกับประชาชนทั่วไป
อ่าน 578 ครั้ง
ผู้ว่าฯราชบุรี นำพสกนิกรป ระกอบพิธีเนื่องในวันฉัตรมง คล (05/05/2016)
ผู้ว่าฯราชบุรี นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าถวายราชสดุดีป ระกอบพิธีเนื่องในวันฉัตรมง คล
อ่าน 130 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีประชุมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีเกิดเหตุพายุลมแรงพัดบ้านเรือนประชาชนเสียหาย (02/05/2016)
จังหวัดราชบุรีประชุมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีเกิดเหตุพายุลมแรงพัดบ้านเรือนประชาชนเสียหาย
อ่าน 91 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่โดนผลกระทบจากพายุฝน (01/05/2016)
จังหวัดราชบุรีเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่โดนผลกระทบจากพายุฝน
อ่าน 116 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีนำทีมคณะสื่อมวลชนเขตสุขภาพที่ 5 รวม 8 จังหวัดเข้าศึกษาดูงานเทศบาลตำบลหลักเมือง ในโครงการเสริมสร้างชีวิตพิชิตโลกขยายผลสู่ประชาชนปี 2559 ขยะมูลค่าเพิ่ม (29/04/2016)
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีนำทีมคณะสื่อมวลชนเขตสุขภาพที่ 5 รวม 8 จังหวัดเข้าศึกษาดูงานเทศบาลตำบลหลักเมือง ในโครงการเสริมสร้างชีวิตพิชิตโลกขยายผลสู่ประชาชนปี 2559 ขยะมูลค่าเพิ่ม
อ่าน 397 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเร่งขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมความดีภายใต้เป้าหมาย“ราชบุรี เมืองแห่งความจงรักภักดี” (28/04/2016)
ประมงจังหวัดราชบุรีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในลุ่มน้ำแม่กลองและท่าจีน (27/04/2016)
ประมงจังหวัดราชบุรีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในลุ่มน้ำแม่กลองและท่าจีน
อ่าน 158 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดประชุมสัมมนาการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2559 (27/04/2016)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดประชุมสัมมนาการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2559
อ่าน 148 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (26/04/2016)
จังหวัดราชบุรีประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อ่าน 103 ครั้ง
พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2559 (26/04/2016)
พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2559
อ่าน 120 ครั้ง
จังหวัดราชบุรี ประชุมมอบนโยบายโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน (25/04/2016)
จังหวัดราชบุรี ประชุมมอบนโยบายโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน
อ่าน 507 ครั้ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเพลิงศพ นายสุนทร รักติประกร ที่จังหวัดราชบุรี (25/04/2016)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเพลิงศพ นายสุนทร รักติประกร ที่จังหวัดราชบุรี
อ่าน 209 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีนำร่องสู้วิกฤติภัยแล้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ประสบผลสำเร็จเป็นแห่งแรก เตรียมขยายผลสู่พื้นที่ข้างเคียง (22/04/2016)
จังหวัดราชบุรีนำร่องสู้วิกฤติภัยแล้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ประสบผลสำเร็จเป็นแห่งแรก เตรียมขยายผลสู่พื้นที่ข้างเคียง
อ่าน 90 ครั้ง
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพ (21/04/2016)
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพ
อ่าน 216 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 [114] 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี