หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 1-6 (03/09/2014)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้านนายไพโรจน์ น้อยชม) (03/09/2014)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า ประจำเดือนตุลาคม 2557-กันยายน 2558 จำนวน 5 คน/วัน (02/09/2014)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด ประจำเดือนตุลาคม 2557-กันยายน 2558 จำนวน 8 คน /วัน (02/09/2014)
อ่าน 51 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณชุมชนหลังค่ายลูกเสือดงยาง (02/09/2014)
อ่าน 42 ครั้ง
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (01/09/2014)
อ่าน 63 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีและพื้นที่บริเวณรอบอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี (01/09/2014)
อ่าน 81 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (01/09/2014)
อ่าน 33 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2558 (01/09/2014)
อ่าน 42 ครั้ง
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมถังบรรจุขยะของรถบรรทุกขยะหกล้อ หมายเลขทะเบียน 82-4759 ราชบุรี (01/09/2014)
อ่าน 61 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 35 เครื่อง (28/08/2014)
อ่าน 36 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (28/08/2014)
อ่าน 49 ครั้ง
สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 130 เครื่อง ของโรงพยาบาลราชบุรีด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลฯ (28/08/2014)
อ่าน 60 ครั้ง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 คัน (28/08/2014)
อ่าน 45 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (28/08/2014)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดรณรงค์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้วยหลัก 3R และการใช้สารชีวภาพแทนสารเคมีเพื่อเป็นเกษตรปลอดภัย (28/08/2014)
อ่าน 43 ครั้ง
สอบราคาจ้างสร้างเขื่อนดินและวางท่อระบายน้ำในพื้นที่เรือโบราณบริเวณวัดวิสุทธิวราวาส ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร (26/08/2014)
อ่าน 77 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (26/08/2014)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งและวางท่อประปาสำหรับอาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์และอาคารพักพยาบาล 32 ยูนิต (26/08/2014)
อ่าน 46 ครั้ง
กรมทรัพยากรน้ำประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)ในระบบ e-GP (26/08/2014)
อ่าน 35 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 [115] 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี