หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (25/08/2014)
อ่าน 49 ครั้ง
สอบราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอจอมบึง (25/08/2014)
อ่าน 51 ครั้ง
สอบราคาจ้างรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีและสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอจอมบึง (25/08/2014)
อ่าน 41 ครั้ง
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการเกษตร จำนวน 7 รายการ (25/08/2014)
อ่าน 400 ครั้ง
สอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัย (25/08/2014)
อ่าน 39 ครั้ง
สทท.กาญจนบุรีขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (25/08/2014)
อ่าน 73 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลแขวงราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558 (22/08/2014)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (22/08/2014)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์รับโลหิตให้ธนาคารโลหิต (21/08/2014)
อ่าน 57 ครั้ง
กรมทรัพยากรน้ำประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (21/08/2014)
อ่าน 59 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (21/08/2014)
อ่าน 45 ครั้ง
กรมทรัพยากรน้ำประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) ในระบบ e-GP (20/08/2014)
อ่าน 65 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (20/08/2014)
อ่าน 41 ครั้ง
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวโรงพยาบาลดำเนินสะดวก (20/08/2014)
อ่าน 35 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (20/08/2014)
อ่าน 40 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดราชบุรี,อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ 6 หน่วย,อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 24 หน่วย (20/08/2014)
อ่าน 54 ครั้ง
สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารหอประชุมโรงอาหาร 100ล/27 และซ่อมแซมส้วมนักเรียนชาย-หญิง (20/08/2014)
อ่าน 35 ครั้ง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคทึ่ 4 จังหวัดราชบุรีสอบราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมด้วยเทคนิค PCR จำนวน 1 เครื่อง (20/08/2014)
อ่าน 49 ครั้ง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรีสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (20/08/2014)
อ่าน 54 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 3 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (19/08/2014)
อ่าน 47 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 [116] 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี