หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ (19/08/2014)
อ่าน 45 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (19/08/2014)
อ่าน 51 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อเครื่องเกี่ยวนวดข้าวและชุดลากจูงสำหรับบรรทุกเครื่องเกี่ยวนวดข้าว (19/08/2014)
อ่าน 46 ครั้ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีขายทอดตลาดรถราชการที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ (19/08/2014)
อ่าน 155 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (18/08/2014)
อ่าน 37 ครั้ง
จำหน่ายพัสดุชำรุด (18/08/2014)
อ่าน 49 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (18/08/2014)
อ่าน 40 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (18/08/2014)
อ่าน 63 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ (18/08/2014)
อ่าน 45 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการสร้างถนนปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 สายหน้าศาลาประชาคม บ้านโคกกลาง (15/08/2014)
อ่าน 43 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรหลักห้า จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (15/08/2014)
อ่าน 63 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (15/08/2014)
อ่าน 56 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรทุ่งหลวง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (15/08/2014)
อ่าน 53 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการ (14/08/2014)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 อาคารผู้ป่วยศัลยกรรมของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก (08/08/2014)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจแนะนำเพื่อปรับปรุงการจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ จำนวน 50 แห่ง (08/08/2014)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์/ฉลากสินค้า ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่ม D) จำนวน 72 ผลิตภัณฑ์ (08/08/2014)
อ่าน 113 ครั้ง
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)ในระบบ e-GP (08/08/2014)
อ่าน 46 ครั้ง
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดำเนินสะดวก-หลักห้า ช่วงที่ผ่านชุมชนบ้านหลักเมือง (08/08/2014)
อ่าน 62 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยโครงการเทศบาลเมืองราชบุรี(เช่า) (08/08/2014)
อ่าน 68 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 [117] 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี