หน้าหลัก >> ข่าวเด่นราชบุรี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นราชบุรี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นราชบุรี

จังหวัดราชบุรีกำจัดผักตบชวาคืนน้ำใสให้แม่น้ำแม่กลองและแหล่งน้ำสาธารณะ (24/03/2016)
จังหวัดราชบุรีกำจัดผักตบชวาคืนน้ำใสให้แม่น้ำแม่กลองและแหล่งน้ำสาธารณะ
อ่าน 185 ครั้ง
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อนที่ราชบุรี (24/03/2016)
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อนที่ราชบุรี บูรณาการแก้ไขปัญหาความต้องการให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านคา
อำเภอปากท่อแถลงข่าวงานวันมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อ ครั้งที่ 20 (23/03/2016)
อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนการจัดงานวันมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อ ครั้งที่ 20 เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมผลิตภัณฑ์การเกษตรโดยเฉพาะมะม่วงซึ่งมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดของจังหวัดและเป็นแหล่งปลูกมะม่วงคุณภาพดีของประเทศ
อ่าน 586 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรครอบครัวคนพิการ (22/03/2016)
ราชบุรีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรครอบครัวคนพิการ
อ่าน 163 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีขอเชิญร่วมงานวันราชการพลเรือน ประจำปี 2559 (22/03/2016)
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีวันราชการพลเรือน ประจำปี 2559
อ่าน 532 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดงานโครงการอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2559 (22/03/2016)
จังหวัดราชบุรีจัดงานโครงการอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2559
อ่าน 165 ครั้ง
ชมรมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี เข้ายื่นหนังสือผ่านไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาพขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คัดค้านการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก (21/03/2016)
ชมรมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี เข้ายื่นหนังสือผ่านไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาพขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คัดค้านการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก
อ่าน 169 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเตรียมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 หวังลดการเสียชีวิตและผู้บาดเจ็บให้มากที่สุด (18/03/2016)
จังหวัดราชบุรีเตรียมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 หวังลดการเสียชีวิตและผู้บาดเจ็บให้มากที่สุด
อ่าน 141 ครั้ง
อำเภอดำเนินสะดวกเปิดงานเทศกาลองุ่นหวานและของดีดำเนินสะดวกครั้ง ที่ 30 (18/03/2016)
อำเภอดำเนินสะดวกเปิดงานเทศกาลองุ่นหวานและของดีดำเนินสะดวกครั้ง ที่ 30
อ่าน 128 ครั้ง
องคมนตรีเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2558 ที่จังหวัดราชบุรี (18/03/2016)
องคมนตรีเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2558 ที่จังหวัดราชบุรี
อ่าน 116 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 (18/03/2016)
จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559
อ่าน 145 ครั้ง
จ.ราชบุรี จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า “เทศกาลของดีเมืองโอ่งฯ” เพิ่มช่องทางการตลาดและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP /SMEs เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (18/03/2016)
จ.ราชบุรี จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า “เทศกาลของดีเมืองโอ่งฯ” เพิ่มช่องทางการตลาดและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP /SMEs เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จังหวัดราชบุรีแถลงข่าวเตรียมจัดงาน เทศกาลหนังใหญ่ วัดขนอนครั้งที่ 11 (18/03/2016)
จังหวัดราชบุรีแถลงข่าวเตรียมจัดงาน เทศกาลหนังใหญ่ วัดขนอนครั้งที่ 11
อ่าน 153 ครั้ง
องคมนตรีและกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้า รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี (16/03/2016)
องคมนตรีและกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้า รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี
อ่าน 140 ครั้ง
ราชบุรีประชุมเตรียมรับเสด็จพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (16/03/2016)
จังหวัดราชบุรีประชุมเตรียมรับเสด็จพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์มาทรงเปิดการประชุมใหญ่คณะแม่ชีไทยประจำปี 2559
อ่าน 124 ครั้ง
ประวัติความเป็นมา การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน (16/03/2016)
ประวัติความเป็นมา การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
อ่าน 372 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเตรียมแผนป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ (15/03/2016)
จังหวัดราชบุรีเตรียมแผนป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์
อ่าน 598 ครั้ง
ทหารช่างนำรถเคลื่อนที่ผลิตน้ำดื่มแจกจ่ายชาวบ้านในอำเภอสวนผึ้ง บรรเทาภัยแล้ง (15/03/2016)
ทหารช่างนำรถเคลื่อนที่ผลิตน้ำดื่มแจกจ่ายชาวบ้านในอำเภอสวนผึ้ง บรรเทาภัยแล้ง
อ่าน 181 ครั้ง
ผู้ว่าฯราชบุรีนำส่วนราชการลงนามถวายพระพรในหลวง (14/03/2016)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดราชบุรีเดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
อ่าน 115 ครั้ง
ผลสลากกาชาดการกุศล งานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ประจำปี 2559 (13/03/2016)
ผลสลากกาชาดการกุศล งานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ประจำปี 2559
อ่าน 823 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 [117] 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี