หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารชนิดสี (07/08/2014)
อ่าน 50 ครั้ง
เทศบาลตำบลกรับใหญ่ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (07/08/2014)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (07/08/2014)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนริมน้ำในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ (07/08/2014)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ (07/08/2014)
อ่าน 115 ครั้ง
สอบราคาจ้างปูพื้นกระเบื้อง ยี่ห้อคอสโต้ด้วยปูนกาว (07/08/2014)
อ่าน 56 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (06/08/2014)
อ่าน 61 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สติ๊กเกอร์ไดเร็คเทอมอล แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (05/08/2014)
อ่าน 66 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (05/08/2014)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการพลิกฟื้นธรรมชาติสัตว์น้ำสู่ลำน้ำแม่กลองปีงบประมาณ 2557 (05/08/2014)
อ่าน 45 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (05/08/2014)
อ่าน 63 ครั้ง
การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2557 (29/07/2014)
อ่าน 101 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา DASATINIB 70 MG.TABLET (SPRYCEL 70 MG.) (29/07/2014)
อ่าน 86 ครั้ง
ขายทอดตลาดบ้านพักและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 5 รายการ(ครั้งที่ 2) (29/07/2014)
อ่าน 46 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาทำวัสดุประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 รายการ (29/07/2014)
อ่าน 44 ครั้ง
ศาลแขวงราชบุรีขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 29 รายการ(ครั้งที่ 2) (29/07/2014)
อ่าน 103 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Sodium Valproate 400 mg.Injection (29/07/2014)
อ่าน 106 ครั้ง
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของทางราชการ (29/07/2014)
อ่าน 50 ครั้ง
การประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (25/07/2014)
อ่าน 64 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ โดยใช้เครื่องจักรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม (25/07/2014)
อ่าน 70 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 [118] 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี