หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมางานจ้างเหมาติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก (25/07/2014)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณซอยบ้านผู้ใหญ่ ซอย 1,2 ตำบลกุยบุรี (25/07/2014)
อ่าน 47 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณซอยโรงเรียนบ้านหนองบัวและซอย 4 (25/07/2014)
อ่าน 43 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณหลังค่ายลูกเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฆ้อง (25/07/2014)
อ่าน 56 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณชุมชนท่าจีน (24/07/2014)
อ่าน 56 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณซอยโรงเรียนยกกระบัตร ตำบลท่าทราย (24/07/2014)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณหมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์ทอง (24/07/2014)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (24/07/2014)
อ่าน 158 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอบ้านโป่ง (24/07/2014)
อ่าน 56 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 3 หลัง (24/07/2014)
อ่าน 55 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณซอยศาลายา หมู่ 2 (23/07/2014)
อ่าน 71 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณชุมชนวัดสาละวัน (23/07/2014)
อ่าน 70 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณชายคลอง ม.12 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย (23/07/2014)
อ่าน 81 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการผลิตสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลองและคูคลองสาขา จำนวน 3 ประเภท (23/07/2014)
อ่าน 77 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (22/07/2014)
อ่าน 85 ครั้ง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (22/07/2014)
อ่าน 80 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (22/07/2014)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค กิจกรรมก่อสร้างถังเก็บน้ำ ค.ส.ล.เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี จำนวน 8 ถัง (22/07/2014)
อ่าน 75 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.ซอยตรงข้ามปั้มน้ำมันนายชุ้น หมู่ที่ 4 ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (21/07/2014)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประสาทสิทธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลประสาทสิทธิ์ (21/07/2014)
อ่าน 69 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 [119] 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี