หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ (29/07/2016)
อ่าน 117 ครั้ง
เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศออกแบบสื่อโปสเตอร์เข้าร่วมประกวด “คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม” (29/07/2016)
อ่าน 178 ครั้ง
เตือนผู้ประกอบการจดแจ้งระบบบัญชีเดียวตามพระราชกำหนดฯ ที่ไม่ยื่น ภ.ง.ด.50 ของปี 2558 ภายในกำหนด ให้ยื่นรายการก่อนพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ของปี 2559 (28/07/2016)
อ่าน 312 ครั้ง
กรมสรรพากรแนะร้านทองทั่วประเทศจดทะเบียนนิติบุคคลและทำบัญชีเล่มเดียว (28/07/2016)
อ่าน 333 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (27/07/2016)
อ่าน 97 ครั้ง
จังหวัดราชบุรี จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 (22/07/2016)
อ่าน 160 ครั้ง
กรมทางหลวง เตรียมจัดประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสม โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 3526 (แยกโพธาราม) (22/07/2016)
อ่าน 123 ครั้ง
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดงานวันรณรงค์ป้องกันกำจัดด้วงหนวดยาวอ้อยโดยวิธีผสมผสาน (22/07/2016)
อ่าน 451 ครั้ง
การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (22/07/2016)
อ่าน 117 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2559 (22/07/2016)
อ่าน 110 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติกรณีจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติโดยหน่วยงานของรัฐ (22/07/2016)
อ่าน 136 ครั้ง
สำนักงานเจ้าท่าฯ เตือนเรื่องมาตรการเพื่อความปลอดภัย ในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (15/07/2016)
อ่าน 151 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ (15/07/2016)
อ่าน 148 ครั้ง
ศาลจังหวัดราชบุรี เตรียมจัดงาน “รพีราชบุรี ๕๙” (15/07/2016)
อ่าน 164 ครั้ง
ศาลจังหวัดราชบุรีเชิญชวนประชาชนบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถฯ (15/07/2016)
อ่าน 174 ครั้ง
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญด้วยการบริจาคโลหิตเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (15/07/2016)
อ่าน 412 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนห้วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2559 (15/07/2016)
อ่าน 117 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (14/07/2016)
อ่าน 151 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การเช่าบูชาเหรียญที่ระลึกพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ (14/07/2016)
อ่าน 161 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การจดแจ้งองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ.2559 (13/07/2016)
อ่าน 485 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 [120] 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี