หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งในเขตเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ (21/07/2014)
อ่าน 96 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) (21/07/2014)
อ่าน 110 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (21/07/2014)
อ่าน 68 ครั้ง
สอบราคาซื้อโครงการสร้างและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี จำนวน 5 แหล่ง (18/07/2014)
อ่าน 79 ครั้ง
สอบราคาซื้อผงปูนคลอรีนชนิด 65% จำนวน 511 ถัง (18/07/2014)
อ่าน 71 ครั้ง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประเภทรถยนต์ จำนวน 1 รายการ (17/07/2014)
อ่าน 85 ครั้ง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์ที่มิใช่การแพทย์ที่ชำรุดใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2556 (17/07/2014)
อ่าน 85 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา) (17/07/2014)
อ่าน 55 ครั้ง
ขายทอดตลาดวัสดุคงเหลือจากการรื้อถอน (17/07/2014)
อ่าน 58 ครั้ง
ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ (17/07/2014)
อ่าน 50 ครั้ง
เรียกสอบราคาเช่าจัดทำระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ (PACS) พร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเป็นดิจิตอล (CR)ระยะเวลา 12 เดือน โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (15/07/2014)
อ่าน 61 ครั้ง
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของโรงพยาบาลราชบุรี (15/07/2014)
อ่าน 68 ครั้ง
ขายทอดตลาดบ้านพักและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 5 รายการ (15/07/2014)
อ่าน 53 ครั้ง
ขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 29 รายการ (15/07/2014)
อ่าน 69 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำศูนย์เรียนรู้ด้านปลาสวยงาม ตามโครงการสร้างตลาดกลางปลาสวยงาม ประจำปีงบประมาณ 2557 (15/07/2014)
อ่าน 64 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดงานมหกรรมปลาสวยงามจังหวัดราชบุรี โครงการจัดประกวดปลาสวยงามระดับภูมิภาค ภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (15/07/2014)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (10/07/2014)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตชุมชนโดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด (10/07/2014)
อ่าน 50 ครั้ง
การจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ (10/07/2014)
อ่าน 86 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงและจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนเข้าถึงใช้ประโยชน์ได้ ภายในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดราชบุรี (10/07/2014)
อ่าน 43 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 [120] 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี