หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีกำหนดมาตรการป้องกันโรคสำหรับสถานที่ราชการ สถานที่ทำงานเอกชน และสถานประกอบการ (13/04/2020)
จังหวัดราชบุรีกำหนดมาตรฐานการรักษาระยะห่างทางสังคม (social distancing) ในจุดให้บริการประเภทต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน (13/04/2020)
จังหวัดราชบุรีกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับกิจกรรมทางน้ำ ,สำหรับสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้น ฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ หรือสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน (13/04/2020)
จังหวัดราชบุรีประกาศกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African horse sickness) ในชนิดสัตว์ ม้า ลา ล่อ และอูฐ (13/04/2020)
โครงการชลประทานราชบุรีปิดสถานที่ทำการในเขตความรับผิดชอบเป็นการชั่วคราว (13/04/2020)
ประชาสัมพันธ์สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำและแผนการระบายน้ำ เขื่อนวชิราลงกรณ (10/04/2020)
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดราชบุรีแจ้งแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) (10/04/2020)
แขวงทางหลวงราชบุรี ประชาสัมพันธ์การปิดจุดกลับรถชั่วคราว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2563 (10/04/2020)
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัย (09/04/2020)
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2563 (09/04/2020)
ประชาสัมพันธ์สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำและแผนการระบายน้ำ เขื่อนวชิราลงกรณ (08/04/2020)
จังหวัดราชบุรีเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (08/04/2020)
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 (08/04/2020)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2563 (เพิ่มเติม) (08/04/2020)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) (08/04/2020)
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ที่มีต่อผลไม้ไทย (02/04/2020)
เลื่อนการรับสมัครคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2563 (02/04/2020)
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์รับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ (01/04/2020)
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์แหล่งซื้อขายกล้วยไม้ของสหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด (31/03/2020)
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์ห้ามกักตุนสินค้า (31/03/2020)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี