หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ จำนวน 17 ผลิตภัณฑ์ สำหรับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตชุมชนโดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด (09/07/2014)
อ่าน 40 ครั้ง
สอบราคาซื้อพันธุ์ไม้มะขามเปรี้ยวยักษ์ ดีปลี (09/07/2014)
อ่าน 68 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณตลาดผาสุก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (08/07/2014)
อ่าน 54 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุทำบ่อแก๊ซชีวภาพ (08/07/2014)
อ่าน 51 ครั้ง
เรียกสอบราคาซื้อร่วมเวชภัณฑ์(ยา) ระดับจังหวัดโรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (07/07/2014)
อ่าน 47 ครั้ง
สอบราคาซื้อระบบเยี่ยมญาติ VDO CALL SYSTEM (07/07/2014)
อ่าน 48 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องนุ่งห่มสำหรับผู้ต้องขัง ชาย-หญิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (07/07/2014)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา) (07/07/2014)
อ่าน 257 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนริมน้ำในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ (07/07/2014)
อ่าน 51 ครั้ง
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา-มัธยมต้น) (04/07/2014)
อ่าน 55 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ถุงบรรจุอาหารเหลว (Feeding Bag) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (04/07/2014)
อ่าน 115 ครั้ง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 8 คัน (04/07/2014)
อ่าน 99 ครั้ง
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ณ บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไผ่ (02/07/2014)
อ่าน 55 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กระดาษเช็ดมือแบบม้วนใหญ่ 1 ชั้น แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (02/07/2014)
อ่าน 65 ครั้ง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน (02/07/2014)
อ่าน 73 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำป้ายชี้ทางไปแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมป้ายชี้ทางไปพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง (01/07/2014)
อ่าน 72 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำป้ายชี้ทางไปแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมป้ายชี้ทางไปน้ำตกเก้าชั้น(เก้าโจน) (01/07/2014)
อ่าน 63 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำป้ายชี้ทางไปแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมป้ายชี้ทางไปแหล่งท่องเที่ยวบางกะม่า ตำบลโป่งกระทิง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (01/07/2014)
อ่าน 76 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อกปภ.สาขาท่ามะกา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (30/06/2014)
อ่าน 63 ครั้ง
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาโบราณสถานโบราณวัตถุ(องค์พระเจดีย์หัก) หมู่ที่ 3 ตำบลเจดีย์หัก (30/06/2014)
อ่าน 74 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 [121] 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี