หน้าหลัก >> ข่าวเด่นราชบุรี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นราชบุรี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นราชบุรี

กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) (10/02/2016)
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.)
อ่าน 180 ครั้ง
จังหวัดราชบุรี เตรียมจัดงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่ง ปี 2559 (09/02/2016)
จังหวัดราชบุรี เตรียมจัดงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่ง ปี 2559
จังหวัดราชบุรีอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 (09/02/2016)
จังหวัดราชบุรีอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ เตรียมออกปฏิบัติการทำฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเริ่มกุมภาพันธ์นี้ (09/02/2016)
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ เตรียมออกปฏิบัติการทำฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเริ่มกุมภาพันธ์นี้
อ่าน 67 ครั้ง
รมว.คมนาคม”เปิดทดลองขนส่งคอนเทนเนอร์ขนาดเล็กภายใต้ความร่วมมือรถไฟไทย-ญี่ปุ่น”ที่ราชบุรี (05/02/2016)
กระทรวงคมนาคมเดินหน้าเริ่มต้นความร่วมมือรถไฟไทย-ญี่ปุ่น เปิดทดลองขนส่งคอนเทนเนอร์ขนาดเล็กพัฒนาระบบรางแนวเศรษฐกิจด้านใต้ ให้ชุมทางหนองปลาดุกเป็นจุดเชื่อมต่อท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือทวายของพม่า
อ่าน 146 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง “มหกรรม MC FIGHT มวยไทยนานาชาติ” (04/02/2016)
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับมูลนิธิคสม.เฉลิมระเกียรติ 84 พรรษา วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีและภาคีเครือข่ายจัด “มหกรรม MC FIGHT มวยไทยนานาชาติ” ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการต่อสู้ประจำชาติไทยสู่นานาชาติ
อ่าน 189 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (03/02/2016)
จังหวัดราชบุรีเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จฯ ทอดพระเนตรฝึกภาคสนามนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 1 ณ ค่ายบุรฉัตร
อ่าน 102 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีประชุมมอบนโยบายรัฐบาลแก่ส่วนราชการที่อำเภอโพธาราม (02/02/2016)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีประชุมมอบนโยบายรัฐบาลแก่ส่วนราชการที่อำเภอโพธาราม
อ่าน 134 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานในการดำเนินงานป้องกันยาเสพติด (02/02/2016)
จังหวัดราชบุรีพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานในการดำเนินงานป้องกันยาเสพติด
อ่าน 141 ครั้ง
วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี จัดโครงการมารยาทงาม ตามวิถีไทยประจำปี 2559 (02/02/2016)
วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี จัดโครงการมารยาทงาม ตามวิถีไทยประจำปี 2559
อ่าน 377 ครั้ง
ราชบุรีจัดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง (29/01/2016)
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองเพื่อขับเคลื่อนแผนงานส่งเสริมการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติโดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
อ่าน 154 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีดูผลการดำเนินงานรับซื้อยาง โดยเกษตรกรชาวสวนยางพอใจกับโครงการของรัฐบาล (28/01/2016)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีดูผลการดำเนินงานรับซื้อยาง โดยเกษตรกรชาวสวนยางพอใจกับโครงการของรัฐบาล
อ่าน 185 ครั้ง
บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด มอบเงินกองทุนพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2559 จำนวน 13,920,000 บาท (28/01/2016)
บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด มอบเงินกองทุนพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2559 จำนวน 13,920,000 บาท
ราชบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ 1/2559 (28/01/2016)
อ่าน 154 ครั้ง
ราชบุรีจัดพิธีปฎิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด (27/01/2016)
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีพิธีปฎิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2559
อ่าน 132 ครั้ง
จังหวัดราชบุรี เร่งรัดติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ (27/01/2016)
จังหวัดราชบุรี เร่งรัดติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 4 ตรวจติดตามงานที่จังหวัดราชบุรี (26/01/2016)
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 4 ตรวจติดตามงานที่จังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรีจัด บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่อำเภอปากท่อ (26/01/2016)
จังหวัดราชบุรีจัด บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่อำเภอปากท่อ
อ่าน 114 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเตรียมปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ พร้อมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ (25/01/2016)
จังหวัดราชบุรีเตรียมปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ พร้อมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่
จังหวัดราชบุรีลงนามบันทึกข้อตกลงในการสอดส่องดูแลและแก้ไขปัญหาไฟป่า (25/01/2016)
จังหวัดราชบุรีลงนามบันทึกข้อตกลงในการสอดส่องดูแลและแก้ไขปัญหาไฟป่า
อ่าน 144 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 [121] 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี