หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (17/06/2014)
อ่าน 66 ครั้ง
สอบราคาซื้อแคร่รองรับเมล็ดพันธุ์(ชนิดไม้) จำนวน 100 แคร่ (17/06/2014)
อ่าน 83 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (17/06/2014)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา-มัธยมต้น) (17/06/2014)
อ่าน 76 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องแม่ข่ายและเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องแม่ข่าย (16/06/2014)
อ่าน 74 ครั้ง
สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (16/06/2014)
อ่าน 55 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาขลุง (16/06/2014)
อ่าน 48 ครั้ง
สอบราคาซื้อระบบ EMDB PANEL (change ATS 250A & Rewiring ATS controller) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ครั้งที่ 2 (16/06/2014)
อ่าน 64 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานโครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาบ้านโป่ง (13/06/2014)
อ่าน 50 ครั้ง
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา-มัธยมต้น) (13/06/2014)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ (12/06/2014)
อ่าน 56 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา DASATINB 50 MG. TABLET (12/06/2014)
อ่าน 61 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาขุดลอกห้วยสำนักไม้เต็งและห้วยสาขา (11/06/2014)
อ่าน 88 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการเก็บตัวอย่างน้ำ ตรวจวิเคราะห์น้ำและแปรผลคุณภาพแหล่งน้ำ (10/06/2014)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (10/06/2014)
อ่าน 50 ครั้ง
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลดำเนินสะดวก (09/06/2014)
อ่าน 58 ครั้ง
ขายทอดตลาดรถราชการที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี (09/06/2014)
อ่าน 46 ครั้ง
การซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (09/06/2014)
อ่าน 58 ครั้ง
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (09/06/2014)
อ่าน 64 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ (06/06/2014)
อ่าน 80 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 [123] 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี