หน้าหลัก >> ข่าวเด่นราชบุรี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นราชบุรี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นราชบุรี

จังหวัดราชบุรี เร่งให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เน้นการทำงานเชิงบูรณาการทุกภาคส่วน (29/12/2015)
จังหวัดราชบุรี เร่งให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เน้นการทำงานเชิงบูรณาการทุกภาคส่วน
รายงานพิเศษ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จังหวัดราชบุรี (29/12/2015)
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จังหวัดราชบุรีได้บูรณาการร่วมกับทุกฝ่าย ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ไปสู่ในระดับมาตรฐานสากล ติดตามได้จากรายงานพิเศษ
อ่าน 87 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีมอบเงินรางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัด (29/12/2015)
จังหวัดราชบุรีมอบเงินรางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัด
ราชบุรีประชุมส่วนราชการประจำเดือน ธันวาคม 2558 (29/12/2015)
จังหวัดราชบุรีประชุมส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม 2558เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในจังหวัดและมอบภาระกิจการปฏิบัติงานกับส่วนราชการในช่วงปีใหม่2559เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางกลับยังภูมิลำเนาในช่วงเทศกาล
อ่าน 87 ครั้ง
จังหวัดราชบุรี เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน (28/12/2015)
จังหวัดราชบุรี เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน
ราชบุรีจัดรณรงค์ลดใช้โฟมและถุงพลาสติก (28/12/2015)
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้โฟมและถุงพลาสติกเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ
อ่าน 349 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัด บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน และคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง (25/12/2015)
จังหวัดราชบุรีจัด บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน และคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง
อ่าน 146 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีและภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมผ่านงานตลาดนัดความดี (25/12/2015)
จังหวัดราชบุรีและภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมผ่านงานตลาดนัดความดี
อ่าน 161 ครั้ง
อธิบดีกรมอนามัย รณรงค์ในการเลือกซื้อกระเช้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ในการเลือกซื้อให้คำนึงถึง 3 ป. (24/12/2015)
อธิบดีกรมอนามัย รณรงค์ในการเลือกซื้อกระเช้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ในการเลือกซื้อให้คำนึงถึง 3 ป.
อ่าน 128 ครั้ง
กรมทางหลวงเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนสร้างทางแยกต่างระดับบริเวณแยกเขางู (24/12/2015)
กรมทางหลวงเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนสร้างทางแยกต่างระดับบริเวณแยกเขางู
จ.ราชบุรี เร่งขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลผ่านโครงการต่าง ๆ ทั้ง 10 อำเภอ (24/12/2015)
จ.ราชบุรี เร่งขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลผ่านโครงการต่าง ๆ ทั้ง 10 อำเภอ
กรมอนามัย นำภาคีเครือข่ายร้านอาหาร แผงลอย และตลาดสดน่าซื้อ ภาคกลางตะวันตก และตลาดสดน่าซื้อภาคกลางตะวันตก เทิดไท้องค์ราชัน พร้อมหนุนนำ พัฒนานวตกรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค (24/12/2015)
รองอธิบดีกรมอนามัยเป็นประธานนำภาคีเครือข่ายร้านอาหารและแผงลอย 8 จังหวัดภาคกลางตะวันตก และองค์กรภาคีเครือข่ายตลาดสดน่าซื้อเขตภาคกลางตะวันตก”ถวายสัตย์ปฏิญาณเฉลิมพระชนมพรรษา “5 ธันวามหาราช” พร้อมทั้งเปิดงาน “รวมพลังภาคีเครือข่ายอาหารปลอดภัย เทิดไท้องค์ราชัน : นวตกรรมเพื่อพ่อของแผ่นดิน”
อ่าน 114 ครั้ง
เอกชนทำพิธีรับมอบโดมหลังคาคลุมสนามให้โรงเรียนวัดห้วยหมูเพื่อการศึกษา (23/12/2015)
บริษัทเอกชนทำพิธีรับมอบโดมหลังคาคลุมสนามให้โรงเรียนวัดห้วยหมูเพื่อการศึกษา
อ่าน 369 ครั้ง
ราชบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการมีส่วนร่วมต่อสังคม (23/12/2015)
จังหวัดราชบุรีประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจและประชาชนด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจหรือ CSR
อ่าน 73 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนผ่านโครงการที่เป็นความต้องการของชุมชนในพื้นที่ (22/12/2015)
จังหวัดราชบุรีดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนผ่านโครงการที่เป็นความต้องการของชุมชนในพื้นที่
อ่าน 226 ครั้ง
เกษตรกรในจังหวัดราชบุรีใช้ระบบท่อส่งน้ำในการทำเกษตรในช่วงหน้าแล้ง (21/12/2015)
เกษตรกรในจังหวัดราชบุรีใช้ระบบท่อส่งน้ำในการทำเกษตรในช่วงหน้าแล้ง
อ่าน 164 ครั้ง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ “ปลูกป่า สร้างฝาย ถวายพ่อ” (20/12/2015)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ “ปลูกป่า สร้างฝาย ถวายพ่อ”
อ่าน 157 ครั้ง
จ.ราชบุรีเร่งขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมเตรียมจัดตลาดนัดความดี ครั้งที่ 3 ที่อำเภอสวนผึ้ง (18/12/2015)
จ.ราชบุรีเร่งขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมเตรียมจัดตลาดนัดความดี ครั้งที่ 3 ที่อำเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรีประกาศผลการคัดเลือก 10 สุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด พร้อมทั้งนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดในงาน OTOP City 2015 เมืองทองธานี (18/12/2015)
จังหวัดราชบุรีประกาศผลการคัดเลือก 10 สุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด พร้อมทั้งนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดในงาน OTOP City 2015 เมืองทองธานี
จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระศพสมเด็จพระสังฆราช (16/12/2015)
จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระศพสมเด็จพระสังฆราช นื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีพระสงฆ์
อ่าน 161 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 [123] 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี