หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (05/06/2014)
อ่าน 64 ครั้ง
ขายทอดตลาด (04/06/2014)
อ่าน 117 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สุขอนามัย สารสนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมก่อสร้างทางเดินชมสัตว์ บริเวณเขาประทับช้าง (04/06/2014)
อ่าน 76 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ทั้ง 3 ศูนย์ (02/06/2014)
อ่าน 69 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 สำหรับอนุบาล 3 ขวบ สปช. ป.1-6 (02/06/2014)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา (29/05/2014)
อ่าน 86 ครั้ง
ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระดิจิตอล (29/05/2014)
อ่าน 86 ครั้ง
สอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียนการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ( ภาคเรียนที่ 1/2557 ) จำนวน 19 รายการ (29/05/2014)
อ่าน 66 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยภาพ ( Hi-Technology ) (29/05/2014)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (27/05/2014)
อ่าน 67 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จำนวน 1 หน่วย ( ศาลจังหวัดราชบุรี ) (23/05/2014)
อ่าน 75 ครั้ง
ขายทอดตลาด (23/05/2014)
อ่าน 78 ครั้ง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๒ คัน (23/05/2014)
อ่าน 67 ครั้ง
ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ รบ.153 (22/05/2014)
อ่าน 74 ครั้ง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (21/05/2014)
อ่าน 46 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาจัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งสัญญาณ Internet (21/05/2014)
อ่าน 61 ครั้ง
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 2 รายการ (21/05/2014)
อ่าน 63 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (19/05/2014)
อ่าน 45 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (19/05/2014)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (19/05/2014)
อ่าน 64 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 [124] 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี