หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อเครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ (01/05/2014)
อ่าน 101 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมกินสัตว์น้ำปลอดภัยจังหวัดราชบุรี (01/05/2014)
อ่าน 50 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย (ภาครับ) (01/05/2014)
อ่าน 64 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว (30/04/2014)
อ่าน 40 ครั้ง
สอบราคาจ้างผลิตพร้องโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ (29/04/2014)
อ่าน 55 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล) (29/04/2014)
อ่าน 106 ครั้ง
ขายทอดตลาด (29/04/2014)
อ่าน 79 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็บเล็ต ) ( ครั้งที่ 2 ) (28/04/2014)
อ่าน 62 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อวัสดุภัณฑ์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (28/04/2014)
อ่าน 51 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักพยาบาล ๑๐ ครอบครัว (๒๐ ยูนิต) ของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (28/04/2014)
อ่าน 64 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ (๒๑๐x๒๙๗ มม.) ๘๐ แกรม ขนาดบรรจุ ๕๐๐ แผ่นต่อ ๑ รีม แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (28/04/2014)
อ่าน 63 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมา งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำอายุเกิน 10 ปี ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง จำนวน 900 เครื่อง (ครั้งที่ 2) (25/04/2014)
อ่าน 52 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำหอผู้ป่วยสูตินารีเวช ตามแบบประมาณการของช่างโยธา ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (25/04/2014)
อ่าน 55 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อกปภ. สาขาสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (25/04/2014)
อ่าน 48 ครั้ง
สอบราคาจ้างโครงการส่วนจัดแสดงถาวรในอาคารพิพิธภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพและเสือป่าราชบุรี (25/04/2014)
อ่าน 53 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานโครงสร้างโรงกรองน้ำ 100 ลบ.ม./ซม. พร้อมก่อสร้างหอถังสูง 250 ลบ.ม. (น.สวนแตง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (25/04/2014)
อ่าน 103 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 ชั้น โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (25/04/2014)
อ่าน 43 ครั้ง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 3 คัน (25/04/2014)
อ่าน 94 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาทำโต๊ะอาหารสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ (23/04/2014)
อ่าน 107 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา ยา Rosuvastatin ๒๐ mg. Tablet (23/04/2014)
อ่าน 60 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 [126] 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี