หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา Extended Phenytoin Sodium Capsule ๑๐๐ mg. (23/04/2014)
อ่าน 87 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน (22/04/2014)
อ่าน 48 ครั้ง
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดออกจากบัญชี (21/04/2014)
อ่าน 66 ครั้ง
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงานการประปา (21/04/2014)
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำบ่อก๊าซชีวภาพ (21/04/2014)
อ่าน 59 ครั้ง
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ (21/04/2014)
อ่าน 63 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาทำโต๊ะอาหาร และที่คว่ำจานสแตนเลส (11/04/2014)
อ่าน 67 ครั้ง
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด (04/04/2014)
อ่าน 83 ครั้ง
สอบราคาเหมาจ้าง งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำอายุเกิน ๑๐ ปี (03/04/2014)
อ่าน 62 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (03/04/2014)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (03/04/2014)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานโครงการจัดการน้ำสะอาด (03/04/2014)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สุขอนามัย สารทนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวก (03/04/2014)
อ่าน 65 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อพัสดุประเภทอาหารและข้าวสารเลี้ยงดูผู้เข้ารับบริการ (03/04/2014)
อ่าน 50 ครั้ง
ประกวดราคาว่าจ้างจัดทำและติดตั้งสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๑,๒๐๐ วัตต์และระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (03/04/2014)
อ่าน 58 ครั้ง
ประกวดราคาเหมาจ้างงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำแม่กลอง (01/04/2014)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปา PVC ø ๓ นิ้ว (31/03/2014)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการท่อประปาø ๓ นิ้ว (๑๓.๕) (31/03/2014)
อ่าน 65 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปา PVC ø ๓ นิ้ว (31/03/2014)
อ่าน 71 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (28/03/2014)
อ่าน 55 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 [127] 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี