หน้าหลัก >> ข่าวเด่นราชบุรี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นราชบุรี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นราชบุรี

ชาวบ้านในอำเภอจอมบึง ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี กังวลการก่อสร้างโรงงานผลิตปูนขาวกระทบวิถีชีวิต (03/11/2015)
ชาวบ้านในอำเภอจอมบึง ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี กังวลการก่อสร้างโรงงานผลิตปูนขาวกระทบวิถีชีวิต
อ่าน 215 ครั้ง
อำเภอปากท่อให้ส่วนราชการในท้องถิ่น ขับเคลื่อนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชนช่วงแล้งนี้ (03/11/2015)
อำเภอปากท่อให้ส่วนราชการในท้องถิ่น ขับเคลื่อนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชนช่วงแล้งนี้
อ่าน 51 ครั้ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีชี้แจงนโยบายสำคัญแก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (03/11/2015)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีชี้แจงนโยบายสำคัญแก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีชี้แจงนโยบายสำคัญแก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอโพธาราม (02/11/2015)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีชี้แจงนโยบายสำคัญแก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอโพธาราม
อ่าน 122 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีวันแรกของการลงทะเบียนปั่นเพื่อพ่อ ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมจนต้องแจกบัตรคิว (02/11/2015)
จังหวัดราชบุรีวันแรกของการลงทะเบียนปั่นเพื่อพ่อ ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมจนต้องแจกบัตรคิว
อ่าน 106 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีนำส่วนราชการเข้ารับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านคา (30/10/2015)
จังหวัดราชบุรีนำส่วนราชการเข้ารับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านคา
อ่าน 87 ครั้ง
จ.ราชบุรี เตรียมจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2558 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (30/10/2015)
จ.ราชบุรี เตรียมจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2558 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
จังหวัดราชบุรีกำหนดเส้นทางในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ จะผ่านจุดสำคัญทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และมีความเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ (29/10/2015)
จังหวัดราชบุรีกำหนดเส้นทางในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ จะผ่านจุดสำคัญทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และมีความเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
อ่าน 150 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือนตุลาคมที่ผ่านมา (29/10/2015)
จังหวัดราชบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
อ่าน 135 ครั้ง
อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี (28/10/2015)
อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดอาคารใหม่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี พร้อมมอบหนังสือสัญญาเช่าแก่ราษฎร และผู้ประกอบการรีสอร์ทในอำเภอสวนผึ้ง
อ่าน 414 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ ในโครงการบ้านเติมฝันรางวัลแห่งความดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (28/10/2015)
เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ ในโครงการบ้านเติมฝันรางวัลแห่งความดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
อ่าน 118 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ราชบุรี สั่งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเน้นการทำงานอย่างต่อเนื่อง (28/10/2015)
ผู้ว่าฯ ราชบุรี สั่งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเน้นการทำงานอย่างต่อเนื่อง
จังหวัดราชบุรีอบรมอาสาสมัครสภากาชาดไทย เพิ่มความรู้ผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม (27/10/2015)
จังหวัดราชบุรีอบรมอาสาสมัครสภากาชาดไทย เพิ่มความรู้ผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม
อ่าน 132 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มจำนวน 122คนที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี (27/10/2015)
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มจำนวน 122คนที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี
อ่าน 110 ครั้ง
ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 7 เร่งขับเคลื่อนสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดราชบุรี (26/10/2015)
ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 7 เร่งขับเคลื่อนสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรีติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike for dad และพร้อมให้ประชาชนร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ (23/10/2015)
จังหวัดราชบุรีติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike for dad และพร้อมให้ประชาชนร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต้นเดือนพฤศจิกายนนี้
อ่าน 134 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกำชับมาตรการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องดำเนินการต่อเนื่อง (21/10/2015)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกำชับมาตรการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องดำเนินการต่อเนื่อง
อ่าน 144 ครั้ง
จังหวัดราชบุรี ผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (20/10/2015)
จังหวัดราชบุรี ผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
อ่าน 190 ครั้ง
ราชบุรีจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ (20/10/2015)
ราชบุรีจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ
มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช มอบทุนอุปถัมภ์ผู้ป่วยยากไร้ ที่จังหวัดราชบุรี (20/10/2015)
มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช มอบทุนอุปถัมภ์ผู้ป่วยยากไร้ ที่จังหวัดราชบุรี
อ่าน 561 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 [127] 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี