หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำ (กร่ำ)และสร้างกระชังสำหรับอนุบาลพร้อมอุปกรณ์ลอยน้ำ (28/03/2014)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาซื้อโครงการรถเก็บขยะประจำตำบล (28/03/2014)
อ่าน 98 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา ANASTROZOLE 1 MG.TABLET (27/03/2014)
อ่าน 74 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (อาหารดินเป็นรายสิ่ง) (27/03/2014)
อ่าน 52 ครั้ง
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (27/03/2014)
อ่าน 219 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ (27/03/2014)
อ่าน 63 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาล (27/03/2014)
อ่าน 60 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนประจำปีงบประมาณ 2557 (27/03/2014)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (26/03/2014)
อ่าน 46 ครั้ง
สอบราคาเหมางานก่อสร้างปรับปรุงบ้านพนักงาน กปภ.สาขาด่านท่าช้าง (26/03/2014)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาเหมางานก่อสร้างปรับปรุงบ้านพนักงาน กปภ.สาขาปากท่อ (26/03/2014)
อ่าน 134 ครั้ง
สอบราคาเหมางานปรับปรุงเส้นท่อ (26/03/2014)
อ่าน 49 ครั้ง
สอบราคาเหมางานปรับปรุงเส้นท่อ (26/03/2014)
อ่าน 61 ครั้ง
สอบราคาเหมางานปรับปรุงเส้นท่อ (26/03/2014)
อ่าน 63 ครั้ง
สอบราคาเหมางานปรับปรุงเส้นท่อ (26/03/2014)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาเหมางานปรับปรุงเส้นท่อ (26/03/2014)
อ่าน 42 ครั้ง
สอบราคาเหมางานปรับปรุงเส้นท่อ (26/03/2014)
อ่าน 42 ครั้ง
สอบราคาเหมางานปรับปรุงเส้นท่อ (26/03/2014)
อ่าน 42 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาทำหลักเขตป่าสงวนแห่งชาติ (24/03/2014)
อ่าน 67 ครั้ง
ประกาศซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (20/03/2014)
อ่าน 67 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 [128] 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี