หน้าหลัก >> ข่าวเด่นราชบุรี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นราชบุรี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นราชบุรี

จังหวัดราชบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อมอบนโยบายที่สำคัญ และรับทราบผลการดำเนินงานจากส่วนราชการ (30/09/2015)
จังหวัดราชบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อมอบนโยบายที่สำคัญ และรับทราบผลการดำเนินงานจากส่วนราชการ
อ่าน 120 ครั้ง
องคมนตรีเปิดตลาดนัดความดีราชบุรี ภายใต้แนวคิด สร้างสังคมคุณธรรมด้วยพลังแห่งการให้ (30/09/2015)
องคมนตรีเปิดตลาดนัดความดีราชบุรี ภายใต้แนวคิด สร้างสังคมคุณธรรมด้วยพลังแห่งการให้
อ่าน 97 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีแถลงผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ยึดแนวทาง “ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” (29/09/2015)
จังหวัดราชบุรีแถลงผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ยึดแนวทาง “ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์”
อ่าน 72 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีมอบป้าย หมู่บ้านรักษาศิล 5 ในโอกาสขับเคลื่อนโครงการเกิน 50 เปอร์เซ็น (28/09/2015)
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีมอบป้าย หมู่บ้านรักษาศิล 5 ในโอกาสขับเคลื่อนโครงการเกิน 50 เปอร์เซ็น
อ่าน 113 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี ติดตามโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ (25/09/2015)
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี ติดตามโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
ปภ. ประสาน 14 จังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมรับมือฝนตกเพิ่มขึ้น และฝนตกหนักจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่เคลื่อนลงมาพาดผ่าน อาจทำให้เกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ (25/09/2015)
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า จากการติดตาม สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วง ระหว่างวันที่ 26 – 30 กันยายน
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรม วันเยาวชนแห่งชาติ (25/09/2015)
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรม วันเยาวชนแห่งชาติ
อ่าน 97 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดงานตลาดโคยกี๊ราชบุรี 200 ปี โดยมีเป้าหมายจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ (24/09/2015)
จังหวัดราชบุรีจัดงานตลาดโคยกี๊ราชบุรี 200 ปี โดยมีเป้าหมายจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีได้รับคัดเลือกสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2558 รับโล่รางวัลจาก รมต.ในวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม (24/09/2015)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีได้รับคัดเลือกสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2558 รับโล่รางวัลจาก รมต.ในวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม
โรงพยาบาลราชบุรีจัดงานวันมหิดล "ร่วมรำลึกถึงพระบิดาแห่งการแพทย์ไทย" (24/09/2015)
โรงพยาบาลราชบุรีจัดงานวันมหิดล "ร่วมรำลึกถึงพระบิดาแห่งการแพทย์ไทย"
อ่าน 153 ครั้ง
จังหวัดราชบุรี ตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและเครื่องชั่งตวงวัดบริเวณตลาดสดดำเนินสะดวก สร้างความมั่นใจให้ผู้ซื้อ (22/09/2015)
จังหวัดราชบุรี ตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและเครื่องชั่งตวงวัดบริเวณตลาดสดดำเนินสะดวก สร้างความมั่นใจให้ผู้ซื้อ
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมผู้ว่าฯ พาเข้าวัด น้อมนำหลักธรรมคำสอนมากล่อมเกลาจิตใจ และปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน (22/09/2015)
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมผู้ว่าฯ พาเข้าวัด น้อมนำหลักธรรมคำสอนมากล่อมเกลาจิตใจ และปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน
อ่าน 91 ครั้ง
สรรพากรพื้นที่ราชบุรี เตือนใกล้สิ้นสุดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี 2558 (22/09/2015)
สรรพากรพื้นที่ราชบุรี เตือนใกล้สิ้นสุดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี 2558
จังหวัดราชบุรีเตรียมเปิดตลาดนัดชุมชน 4 ภาค หวังกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น (22/09/2015)
จังหวัดราชบุรีเตรียมเปิดตลาดนัดชุมชน 4 ภาค หวังกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น
ผู้ว่าฯราชบุรีนำส่วนราชการลงนามถวายพระพรในหลวง (21/09/2015)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำส่วนราชการจังหวัดราชบุรีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
อ่าน 103 ครั้ง
ราชบุรีจัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการป้องการและแก้ไขปัญหายาเสพติด (18/09/2015)
ราชบุรีจัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการป้องการและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อ่าน 110 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี นำทีมงานลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาการระบาดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง และตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ (17/09/2015)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี นำทีมงานลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาการระบาดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง และตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรีบูรณาการส่วนราชการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก (17/09/2015)
จังหวัดราชบุรีบูรณาการส่วนราชการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก
อ่าน 125 ครั้ง
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรีชี้แจงกรณีข่าวการลดและยกเลิกสิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (16/09/2015)
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรีชี้แจงกรณีข่าวการลดและยกเลิกสิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี เตรียมลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาการระบาดโรคไข้เลือดออกพื้นที่อำเภอปากท่อ (16/09/2015)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี เตรียมลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาการระบาดโรคไข้เลือดออกพื้นที่อำเภอปากท่อ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 [129] 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี