หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก ( ดีเซล ) (17/03/2014)
อ่าน 49 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนามาตรฐานการผลิต การแปรรูปผักกาดหัวไชโป้วจากชีวภาพ (17/03/2014)
อ่าน 59 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจัดจ้างเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาและทาสีภายนอกอาคารสำนักงานอัยการภาค 7 (17/03/2014)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาการแปรรูป บรรจุภัณฑ์ และการตลาดสินค้าเชิงสร้างสรรค์ (17/03/2014)
อ่าน 62 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำนวนประมาณ 60,000 กิโลกรัม เป็นเวลา 12 เดือน (14/03/2014)
อ่าน 51 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (14/03/2014)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Amoxycillin 875 mg.and Clavulanate Potassium 125 mg.Tablet (14/03/2014)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (14/03/2014)
อ่าน 48 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารและข้าวสารเลี้ยงดูผู้เข้ารับบริการ (14/03/2014)
อ่าน 56 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (14/03/2014)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาโครงการขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขุดคลองระบายน้ำ (13/03/2014)
อ่าน 63 ครั้ง
สอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาลบริเวณหอถังน้ำประปาหมู่บ้าน (13/03/2014)
อ่าน 66 ครั้ง
สอบราคาโครงการขยายท่อเมนประปา (13/03/2014)
อ่าน 63 ครั้ง
สอบราคาโครงการก่อสร้างคลองคอนกรีต พร้อมว่างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (13/03/2014)
อ่าน 64 ครั้ง
สอบราคาโครงการขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก สายบริเวณจากหน้าบ้านนางดวง ศิริวัน (13/03/2014)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำบริการบ้านนางศิริลักษณ์ สาเนียม (13/03/2014)
อ่าน 525 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด (13/03/2014)
อ่าน 74 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 (ชั้น 2) (13/03/2014)
อ่าน 126 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากโค้งโรงพัก-คลองนกกะยาง(กลุ่มแม่บ้านฯ) (13/03/2014)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำถุงบรรจุภัณฑ์พร้อมพิมพ์ตราสัญลักษณ์ (13/03/2014)
อ่าน 45 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 [130] 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี