หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองไข่เน่า หมู่ที่ 4 ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (26/02/2019)
อ่าน 10 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยหนองพริงพราย หมู่ที่ 8 ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (26/02/2019)
อ่าน 6 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยหนองน้ำเขียว-บ่อจันทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (26/02/2019)
อ่าน 6 ครั้ง
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด (25/02/2019)
อ่าน 54 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยหนองแก – วังไทร (ตอน 2) หมู่ที่ 3 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (18/02/2019)
อ่าน 7 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหินเหิน หมู่ที่ 5 ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (18/02/2019)
อ่าน 5 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยยายแก่น หมู่ที่ 8 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (18/02/2019)
อ่าน 4 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยตาหมง หมู่ที่ 8 ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (18/02/2019)
อ่าน 2 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งพุฒิ หมู่ที่ 11 ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (18/02/2019)
อ่าน 5 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองตาจิตร (คลองแก่ง) หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างทอง อำเภอ (18/02/2019)
อ่าน 4 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยบ้านหนองยายเอม – บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 11 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (18/02/2019)
อ่าน 5 ครั้ง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะของทางราชการ จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2 (15/02/2019)
อ่าน 50 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (บ้านพัก 2 ห้องนอน) ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.1 (จอมบึง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/02/2019)
อ่าน 5 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามจังหวัดราชบุรี ภายใต้ชื่องาน All ThaiLand Goldfish Show in 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/02/2019)
อ่าน 4 ครั้ง
การประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 421/6 จำนวน 1 หลัง ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (12/02/2019)
อ่าน 34 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อร้างโครงการซ่อมแซมพระปรางค์ วัดอัมพวันเจติการาม ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/02/2019)
อ่าน 5 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือทดสอบแรงดึงของเหล็กพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08/02/2019)
อ่าน 12 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างซ่อมแซมอุโบสถ วัดสระบัว ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/02/2019)
อ่าน 9 ครั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 58 รายการ (05/02/2019)
อ่าน 51 ครั้ง
การประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิกุลทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (05/02/2019)
อ่าน 36 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี